6Aika ja osaava Vantaa: Työelämässä tarvitaan osuvaa osaamista

Työelämässä on kysyntää viimeisimmälle ja tuoreimmalle osaamiselle. Tarpeet osaamiselle muuttuvat jatkuvasti, mikä tekee kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta osaajien, oppilaitosten, yritysten ja kaupungin monimutkaisen yhteisen palapelin. 6Aika-hankkeissa etsitään uudenlaisia asiakaslähtöisiä työllisyyspalveluita ja ratkaisuja uuden oppimiseen.

Terveys- ja hyvinvointiteknologia on yksi vauhdilla kehittyvistä osaamisalueista. Vantaalla erityisesti hyvinvointiteknologiaan keskittyneessä 6Aika: Roboboost -hankkeessa opiskelijoiden, yritysten ja opettajien osaamista kerrytetään robotiikan ja sen oheisteknologioiden aloilla.

“Robotiikan osaajista on työelämässä pulaa. Meidän on löydettävä yrityksille ja oppilaitoksille sellaista yhteistyötä ja verkostoja, jotka lisäävät sekä opiskelijoiden, opettajien että kaupungin sote-alojen ja yritysten työntekijöiden osaamista. Samalla myös teknologiaa hyödyntävien loppukäyttäjien osaaminen ja kokemus uusista teknologioista karttuu”, Roboboost-hankkeen projektipäällikkö Henna Varonen Vantaan ammattiopisto Variasta sanoo.

Roboboostin kokoamassa tiiviissä yhteistyössä on oppilaitosten lisäksi mukana hoiva-alan ja teknologiayrityksiä. Koulutuskokonaisuuksien ja valmennusten lisäksi hankkeessa on kehitetty monialaisen yhteisopettajuuden malli, joka herättää laajalti kiinnostusta.

“Olemme piloineet mallia, jossa yhdistyvät tieto- ja viestintätekniikan hyvinvointiteknologian ja sosiaali- ja terveysalojen opinnot. Myös työpaikoilla eri alojen opiskelijat ovat yhdessä parina, jolloin heidän osaamiset tukevat toisiaan”, Varonen kertoo.

Nuorille ICT-osaajille jatkopolkuja

ICT-alojen osaajia palvelee myös 6Aika DigiPoint. Hankkeessa etsitään sujuvia väyliä, joiden kautta ICT-taustaiset, toisen asteen tutkinnon suorittaneet mutta eri syistä ilman työpaikkaa jääneet nuoret pääsevät töihin tai jatkamaan opintoja. Tavoitteena on, että heikossakin työmarkkinatilanteessa olevat nuoret löytävät työtä, jossa he voivat hyödyntää omaa osaamistaan.

“Hankkeessa kokeillaan kahta eri mallia – työkokeiluna suoritettavia, työelämätaitoja kohentavia työpajajaksoja sekä avoimessa ammattikorkeakoulussa ryhmämuotoisesti suoritettavia opintojaksoja, joilla edistetään opiskelupaikan saamista AMK:ssa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mikko Turunen Vantaan kaupungin työllisyyspalveluista.

Kuva: Digipointin työpaja virtuaalihotellissa

Turunen muistuttaa, että toimivien ratkaisujen löytäminen nuorten työllistymiseen on pitkäjänteistä kehitystyötä. Hankkeissa esimerkiksi erilaisia korkeakouluopintoihin kiinni pääsemiseen kannustavia malleja voidaan kokeilla ketterästi.

“Tällä hetkellä työn alla on VR-teknologiaa hyödyntävä virtuaalinen kohtaamispaikka nuorille työnhakijoille ja työnantajille.”

 

Jokaisen osaamisen ja työllisyyden kentälle sijoittuvan hankkeen yhteinen huomio on, että oppilaitosten ja yritysten yhteistyöhön ja vahvojen verkostojen luomiseen kannattaa panostaa. Verkostojen rakentaminen on tavoitteellista työtä, johon voi olla vaikea löytää aikaa hektisessä perustyössä.

 

Kuntalaiset mukaan kehittämään työllisyyspalveluita

Työllistyminen ja koulutukseen hakeutuminen ja toisaalta osaavien työntekijöiden saatavuus muodostavat vyyhdin, jota ratkotaan 6Aika Osaamo -hankkeessa. Osaamon tavoitteena on luoda kansallinen toimintamalli, joka ottaa huomioon aikuisväestön erilaiset tarpeet työllistymiseen ja palvelujen sujuvoittamiseen.

Vantaan osahanke on mukana Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilussa. Tavoitteena on kehittää sujuvia ja asiakaslähtöisiä palveluita sekä työkaluja ja menetelmiä ohjauspalveluihin.

“Kuntakokeilun myötä määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi. Palvelut ovat tällä hetkellä sirpaleisia sekä työnhakijoiden, työnantajien että muiden sidosryhmien näkökulmasta. Rakennamme hankkeessa myös verkostoja, sillä esimerkiksi osaamisen kehittämiseen liittyvien palveluiden kannalta yhteydet oppilaitoksiin ovat aivan keskeisiä”, hankkeen projektipäällikkö Satu-Marja Salmi Vantaan kaupungin työllisyyspalveluista sanoo.

Koska palvelut ovat olemassa kuntalaisia varten, työllisyyspalveluiden asiakkaat ovat mukana muotoilemassa niitä sujuvammiksi.

“Saamme tärkeän asiakkaan näkökulman mukaan kehitystyöhön, kun kehittäjäasiakkaat ovat työpajoissa ideoimassa uusia palveluita työtä ja koulutuksia etsiville”, Salmi kertoo.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Yhteiskehittämiseen ja kaupunkien, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä toimialojen rajoja ylittävään yhteistyöhön perustuva strategia tarjoaa esimerkiksi erilaisia kokeilualustoja ja toimintaympäristöjä kehittäjien käyttöön. Vantaalla 6Aika tarkoittaa uuden kokeilua ja uudenlaista kaupungissa tai kaupungin kanssa tapahtuvaa kehittämistä.

 

Uutiset
19.10.2021 Get to know our International Talent, Ph.D Anna Lenkewitz-Salminen
19.10.2021 Yrittäjä, älä huoli huomisesta! Vantaalla valmistaudutaan jo tulevaisuuteen
5.10.2021 StartUpCities Málaga Summit 24th of November
1.10.2021 VTT:n blogi: Yhteiskunnan isot haasteet eivät ratkea ilman yhteistyötä
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa