6Aika ja yhteiskehittäminen Vantaalla: Parhaat ratkaisut löytyvät vuoropuhelussa

Toimivaa, viihtyisää ja elinvoimaista Vantaata muovataan yhdessä – yhteiskehittämisen mallilla kaupunkia kehitetään yritysten, asukkaiden, oppilaitosten, kaupungin toimialojen ja muiden t&k&i-toimijoiden yhteistyönä. Tuloksena Vantaalle syntyy vaikkapa uusia, parempia palveluita ja uutta liiketoimintaa. Vantaan 6Aika-hankkeiden kokemuksista kirkastuu malli toimivaan yhteiskehittämiseen.

Yhteiskehittämisellä saadaan koottua useita näkökulmia ja reilusti tietoa ja osaamista kehittämisaihion äärelle. Esimerkiksi yrityksiä robotiikan ja automaation tiimoilta auttaneessa Roboreel-hankkeessa yhdistettiin pk-yritysten käytännön asiantuntemus, oppilaitosten valmennusosaaminen ja robotiikan tuntemus sekä kaupunkien haasteet.

Yhteisen tavoitteen kirkastamisen tärkeys ja yhteistyön pelisäännöistä sopiminen on tunnistettu useassa 6Aika-hankkeessa. Yhteiskehittämistä ei synny itsestään, vaan yhteistyön prosessi vaatii jämäkkää mutta samalla joustavaa johtamista.

Kaupungille tärkeiden yritysklustereiden kasvua on tuettu Kasvun ekosysteemit -hankkeessa. Ruokaan ja juomaan keskittyneiden kasvuhakuisten yritysten, oppilaitosten ja t&k&i-toimijoiden muodostama Vantaan Ruokaklusteri tekee Vantaata tunnetuksi urbaanin ruuan pääkaupunkina.

 

Miltä maistuu Vantaa? Kolmen ruokalajin Vantaa-menu on yhteiskehitetty ruokaelämys urbaanin ruuan ystäville.

 

“Upea Vantaa-menu on ravintoloiden ja muiden alan toimijoiden yhteistyön tulos. Yhteiskehittämisessä luottamuksen synnyttäminen on tärkeää, ja siihen päästään parhaiten konkreettisen tekemisen kautta. Myös mukana olevien yritysten tarpeiden selvittäminen ja yhteisistä tavoitteista ja rooleista sopiminen on välttämätöntä”, Kasvun ekosysteemit -hankkeen projektipäällikkö Kaisa Ahonen kertoo.

 

Yhdessä löytyy moninkertainen win-win

Sosiaali-, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehitystyötä fasilitoivassa Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hankkeessa koeteltiin yhteiskehittämisen mallia laajasti. Kehittäjien työpöydällä oli muun muassa teknologioita äännekoulu-nettiterapiaan, vr-lasikuntoutukseen ja etäkuntoutukseen.

Prosessia kuljetettiin tarpeiden tunnistamisesta yritystyöpajojen, markkinavuoropuhelujen ja kokeilujen kautta pilotointeihin ja hankintaan.

“Yhteiskehittämisen kautta syntyy parempia ja asiakaslähtöisiä palveluita, kun sekä sote-ammattilaiset, yritykset että palvelua arjessa käyttävät ovat mukana kehitystyössä. Meidän mallissamme tarpeet tunnistettiin alun perinkin asiakkaiden kanssa, joten uudet ratkaisut vastaavat varmasti olemassa oleviin tarpeisiin”, projektipäällikkö Sari Helenius kertoo.

Yhteisistä projekteista ovat hyötyneet kaikki osallistujat. Sote-sektorin asiantuntijat ovat päässeet käsiksi ratkaisuihin niiden ollessa vielä raakileita.

“Saimme kokeiltavaksi ja kehitettäväksi uusia tuotteita, joita emme muuten olisi saaneet. Yritykset puolestaan pääsivät kehittämään ratkaisuja oikeisiin tarpeisiin ja löysivät mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan.”

Helenius muistuttaa, että yhteiskehittämisen tuloksena syntyneen tuotteen tai palvelun arvioinnin lisäksi kannattaa arvioida myös prosessia: Mitä hyötyä prosessista on ollut? Millaisia haasteita ja onnistumisia kohdattiin, ja miten arvioimme onnistumista prosessin eri vaiheissa?

 

6Aika-hankkeet ovat mahdollistaneet vuoropuhelun ja tarjonneet foorumeita ja selkeän prosessin yhteiselle kehittämiselle. Kaupunki voi luontevasti tarjota tiloja ja välineitä, joita kehittäjät voivat yhdessä käyttää.

 

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Yhteiskehittämiseen ja kaupunkien, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä toimialojen rajoja ylittävään yhteistyöhön perustuva strategia tarjoaa esimerkiksi erilaisia kokeilualustoja ja toimintaympäristöjä kehittäjien käyttöön. Vantaalla 6Aika tarkoittaa uuden kokeilua ja uudenlaista kaupungissa tai kaupungin kanssa tapahtuvaa kehittämistä.

Uutiset
19.10.2021 Get to know our International Talent, Ph.D Anna Lenkewitz-Salminen
19.10.2021 Yrittäjä, älä huoli huomisesta! Vantaalla valmistaudutaan jo tulevaisuuteen
5.10.2021 StartUpCities Málaga Summit 24th of November
1.10.2021 VTT:n blogi: Yhteiskunnan isot haasteet eivät ratkea ilman yhteistyötä
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa