Aviapolis uusien liikkumisratkaisujen kokeiluympäristönä

Vantaan Aviapoliksen alue toimi 6Aika Perille asti -hankkeessa kokeiluympäristönä uusille liikkumisen ratkaisuille. Hankkeessa kokeiltiin älykkään liikkumisen palveluja ja ratkaisuja, jotka helpottavat matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkäyvien arkea ja vähentävät päästöjä. Mitä mahdollisuus testata omaa palvelua tai ratkaisua aidossa kaupunkiympäristössä toi kokeilut toteuttaneille yrityksille?

 

Kuvituskuva

Kokeilut vasemmalta oikealle: talvimatkailukokeilu, taittopyöräkokeilu, stopoverguide.fi, ääniopastetut reitit, kimppakyytikokeilu

 

1. Tietoa palvelun soveltuvuudesta kaupunkiympäristöön

Talvimatkailukokeilun toteuttaneen Scouter Mobility Oy:n markkinointipäällikkö Petri Pitkäsen mukaan heille kokeiluun osallistumisen tärkein anti oli tieto siitä, että kaksipaikkainen sähköpyörä, Scouter, toimii kaupunkiympäristössä ja lyhyillä kaupunkimatkoilla hyvin. Pitkäsen mukaan palvelusta saatiin positiivista palautetta niin yhteistyöyrityksiltä, kaupungilta kuin asiakkailtakin. Pitkänen kuvaa Vantaan kaupungin Perille asti -hanketta loistavaksi kokeilupaikaksi kaupunkiliikkumisen ratkaisulle. Scouterit ovat tulossa markkinoille kesällä 2020.

 

2. Tietoa asiakkaiden tarpeista

Kokeilut tarjosivat yrityksille mahdollisuuden kerätä markkinapalautetta liikkumisratkaisustaan. Esimerkiksi Kimppakyytikokeilussa käytössä ollutta PiggyBaggy -sovellusta yksinkertaistettiin kokeilun aikana huomattavasti kokeilijoilta kerätyn palautteen perusteella. Kiinnostus kimppakyytejä kohtaan jäi kokeilun jälkeen itämään vahvana: palvelun toteuttanut CoReorient Oy on käynnistämässä yhteistyötä Turun, Jyväskylän ja Lahden sekä muutamaan pienemmän kunnan kanssa. Vantaan kaupungin kanssa käydään neuvotteluja kimppakyytisovelluksen käyttöönotosta henkilökunnan käyttöön.

 

3. Uusia kontakteja alueen muihin yrityksiin

Kokeilut tarjosivat myös mahdollisuuden verkostoitumiseen. Stopoverguide.fi -kokeilun toteuttaneen Zoneatlaksen toimitusjohtajan Teemu Joensuun mukaan kaupunki voi kokeiluissa toimia sellaisten yhteyksien avaajana, joihin yrityksen olisi muuten vaikea päästä käsiksi. Kokeiluiden kautta yritys saa myös tietoa siitä, millaisia palvelutarpeita kaupungilla on. Zoneatlas sai uusia kontakteja muun muassa hankkeen puitteissa järjestetyllä kansainvälistymismatkalla Smart City Expoon.

Kimppakyytipalvelun toteuttaneen CoReorientin omistajan Heikki Wariksen mukaan Aviapoliksen alueen yritykset eivät olleet heille entuudestaan tuttuja. Kokeilun myötä yritys sai käyttöönsä sellaisia valmiita verkostoja, joiden kautta yritysyhteistyötä oli helpompi lähteä rakentamaan.

Appsipaja Oy:n Mikko Töykkälä kertoo, että heille parasta kokeilussa oli pääsy suoraan keskusteluyhteyteen Aviapoliksen alueen hotellien kanssa, sekä matkailualan toimijan työn näkeminen ruohonjuuritasolla. Appsipaja toteutti Vantaalla ääniopastetut reitit- ja taittopyöräkokeilun.

 

4. Näkyvyyttä

Vantaalla toteutetut kokeilut herättivät kiinnostusta mediassa ja niistä tehtiin useampi uutisjuttu. Lisäksi kokeiluja markkinoitiin somessa, kaupungin kanavissa ja yhteistyöyrityksissä.Hankkeen päätösseminaarin keskustelupaneeliin osallistuneet yritykset toivat esille markkinointityön merkityksen erityisesti pienemmille toimijoille, joilla itsellään ei ole markkinointiin riittäviä resursseja.

 

Kokeiluilla virtaa kaupunkikehittämiseen

Parhaimmillaan kokeilut voivat tuoda alueelle elinvoimaa, kaupungille myönteistä imagoa ja asukkaille uusia palveluita ja kokemuksia vaihtoehtoisista liikkumistavoista. Kaupungille kokeilut antoivat tietoa siitä, mitä ratkaisuja uusien liikkumispalveluiden käyttöönotto edellyttäisi kaupungilta, jotta niistä saataisiin kaupunkilaisten kannalta toimivia kokonaisuuksia. Vantaa haluaa jatkossakin olla houkutteleva liikenneratkaisujen kokeiluympäristö. Tavoite on kirjattuna kaupungin strategiaan.

6Aika Perille Asti -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa. Hankkeessa tehtiin vuosina 2018 – 2020 yhteensä 20 kaupunkiliikkumisen kokeilua Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yhteiskehittämiseen osallistui lähes 200 organisaatiota. Lisäksi kokeilujen tueksi tehtiin paljon tutkimustyötä muun muassa hankkeen osatoteuttajina olleiden Metropolia AMK:n, Aalto-yliopiston ja Demos Helsingin toimesta.

Yritysten antamien kommenttien lähteet: hankkeen aikana tehdyt markkinointivideot, hankkeen päätösseminaarin keskustelupaneeli Heurekassa 13.2.2020, sekä sähköpostikyselyt. 

 

Uutiset
20.1.2022 Yrityksille tietoa, näkökulmia, esimerkkejä ja tukea ilmastoasioihin
19.1.2022 How Vantaa became my home
13.1.2022 Ilmasto 💙 yritykset -webinaarisarja
11.1.2022 ”Get to know our International Talent Ali Basem Al-Darraji ”
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa