Aviation Akatemia – Ilmailualan ja tulevaisuuden liikkumisen koulutusta ja tutkimusta

Vantaa haluaa kasvaa ja kehittyä myös tulevaisuudessa

Vantaa on Suomen nopeimmin kasvava kaupunki sekä asukas että työpaikkamäärältään. Aviapolis-alue Vantaalla on maamme voimakkaimmin kehittyvä työpaikkaympäristö. Pitääkseen alueen kehityksen jatkossakin vahvana, Vantaa kokoaa yhteen alueen yritysten ja ammatillisen toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, tiedeyliopistojen sekä lentokenttäalueen koulutusta tarjoavien tahojen organisaatioiden koulutustoimintoja yhteen Aviation-akatemiaksi. Samalla Vantaa haluaa nostaa kaupungin koulutuksellista profiilia ja kiinnostavuutta opiskelukaupunkina.

Miksi Aviation Akatemia?

Alustavia kartoituksia mahdollisesta Aviation Akatemiasta ovat tehneet Max Hirsh 2018 sekä Anne Koppatz ja Pekka Polvinen 2018. Kartoitusten perusteella selvisi, että Vantaalla toimii tällä hetkellä useita ilmailualan yksityisisä ja julkisia kouluttajia, jotka kouluttavat omalla koulutusohjelmallaan omissa tiloissa. Yhteistoiminnalla voisi kuitenkin saavuttaa huomattavia synergiaetuja.

Aviation Akatemian tavoitteena on verkostomainen koulutusyhteenliittymä, lopputilanteessa ideaalina olisi toiminnan kokoaminen saman katon alle. Suunnitteilla on kansainvälisesti merkittävä ilmailualan ja tulevaisuuden liikkumisen kouluttaja. Yhtenä haasteena on löytää ja rakentaa toimiva rahoitusmalli.

Visio ja toimintamalli

Helmi-huhtikuussa 2019 kartoitetaan osallistuvien toimijoiden yhteinen visio ja toimintamalli Aviation Akatemialle. Toimijat kerätään yhteen ja kartoitetaan avaintoimijoiden tarpeet. Valmisteluun osallistuneita tahoja ovat muun muassa: Finavia, Finnair Cargo, Finnair Flight Academy, ANS Finland, Coptersafety, Airport College Finland, Haaga-Helia AMK, Laurea AMK, Metropolia AMK, Varia, Careeria, Työtehoseura, Vantaan yrittäjät, Kauppakamari, Vantaan kaupunki

Toimijoiden kesken rakennetaan yhteinen visio. Anne Koppatz ja Pekka Polvinen Haaga-Helia AMK ja professori Jari Stenvall, jotka haastattelevat eri toimijoita ja valmistelevat raportin visiosta ja toimintamallista. Raportti valmistuu toukokuussa 2019.

Aviation Akatemia hankepäällikön rekrytointi käynnissä

Aviation Akatemian hankepäällikön rekrytointi parhaillaan käynnissä. Tavoitteena että tekijä aloittaa keväällä 2019. Hankepäällikön tehtävät pitävät sisällään tehtäviä kuten esimerkiksi:

  • Koota Aviation Akatemian yhteinen koulutustarjonta
  • Laatii akatemialle liiketoimintasuunnitelma, rahoituslaskelma ja käynnistää toiminta
  • Koota Aviation Akatemian yhteyteen toimintaa tukeva tutkimusverkosto
  • Vastata hankkeen viestinnän suunnittelusta ja koordinoinnista

Uutiset
20.1.2022 Yrityksille tietoa, näkökulmia, esimerkkejä ja tukea ilmastoasioihin
19.1.2022 How Vantaa became my home
13.1.2022 Ilmasto 💙 yritykset -webinaarisarja
11.1.2022 ”Get to know our International Talent Ali Basem Al-Darraji ”
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa