Digi-Salama -hankkeella osaamista, kilpailukykyä ja verkostoja

Käynnissä on ns. neljäs teollinen vallankumous, jossa fyysinen ja digitaalinen maailma yhdistyvät kyberfyysisiksi järjestelmiksi. Industry 4.0 -teollisuuden digitalisaatio mullistaa teollisuuden kentän tuotannosta toimintamalleihin. Teollisten murrosten yhteydessä on tyypillistä, että uutta ja osin kypsymätöntä teknologiaa on tarjolla, mutta yritykset sekä alan toimijat eivät vielä tiedä, miten ja missä vaiheessa teknologioita tulisi ja kannattaisi lähteä soveltamaan.

Suomella on loistava tilaisuus aloittaa teknologioiden hyödyntäminen nyt, kun siitä voi vielä saada merkittävää kilpailuetua lokaalisti ja globaalisti. Yrityksillä on selkeä tarve kehittää osaamistaan, kokeilla ja puntaroida uusia ratkaisuja ja sitä kautta saada tietoa päätöksenteon tueksi. Varhaisille adoptoijille hyödyt voivat olla suuria; toisaalta teknologiat ovat melko monimutkaisia ja kalliita ja epäonnistuneiden hankkeiden riskit ovat melko korkeat. Tätä aluetta tutkimalla voidaan antaa yrityksille uutta tietoa ja tarjota myös tutkimustietoja tukemaan päätöksiä siitä, missä ja milloin teknologioita kannattaa käyttää.

Digi-Salama-hankkeessa toteutetaan Uudenmaan pk-yrityksissä ketteriä Salamaprojekteja viidessä, digitaalisessa Industry 4.0 -teemassa: Cobotit, Autonomiset liikkuvat robotit, Digital Twin -teknologia, Tekoäly ja koneoppiminen automaatiossa sekä VR/AR/Holodeck. Digi-Salama-hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, kykyä soveltaa uusia teknologioita sekä valmiita toimintakonsepteja. Hanke kasvattaa erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä, linkittää ne kansainvälisiin verkostoihin johtaa uusiin mahdollisiin investointeihin sekä kokoaa asiantuntijaverkoston. Lisäksi tarkastellaan, voidaanko uusilla teknologioilla vaikuttaa energiankulutukseen, materiaalitehokkuuteen ja hiilineutraaliuteen.

 

Salamaprojekteja toteutetaan yhteensä 25 kappaletta. Projektien toimialoja ovat logistiikka, elintarvike, kiertotalous, kiinteistö ja korkean osaamisen tuotanto. Hankkeen toimijat valmistelevat Salamaprojektit yrityskohtaisesti. Jokaisen viiden teeman osalta tehdään toimialakohtaisesti viisi projektia. Projektien kimpussa tulee ”touhuamaan” noin 200 muutosagenttia, asiantuntijaa ja opiskelijaa.

Kokonaan uusia tai jo toisella toimialalla toimivia ratkaisuja etsitään ja sovelletaan yhteistyössä yritysten kanssa. Pk-yritykset (25 kpl), joihin projektit tehdään, valitaan sekä kiinnostuksen että soveltuvuuden mukaisesti Uudeltamaalta edellä mainituilta toimialoilta. Hankkeen toimijat valmistelevat Salamaprojektit yrityskohtaisesti. Salamaprojektin toteuttamisesta vastaavat Metropolian asiantuntijat yhdessä projektiassistentin ja teemaan nimetyn mentorin kanssa. Lisäksi Salamaprojektien toteutusta tukevat Metropolian opiskelijat. Jokaisesta Salamaprojektista tehdään esiselvitys sekä vaatimusmäärittely. Salamaprojektien esiselvitys tehdään teemavastaavan toimesta, ja tarvittaessa apuna on innovaatioprojektiryhmä. Itse projektin toteutus tapahtuu teemavastaavan ja projektiassistentin toimesta. Projektit ovat kestoltaan 1–6 kk. Yksi projekti pitää sisällään 100 tuntia teemavastaavan työtä, 300 tuntia projektiassistentin työtä ja yhden innovaatioprojektin (3–4 opiskelijaa, 400–500 h). Saatujen tulosten perusteella hankkeen toimijat arvioivat yhdessä kunkin pk-yrityksen kanssa, onko kyseinen projekti elinkelpoinen ja skaalattavissa kannattavaksi toiminnaksi.

Tällä hetkellä projektissa kartoitetaan teknologiantarjoajia sekä asiakasyrityksiä. Teknologioita kartoittaa syksyn 2019 aikana 15 opiskelijaryhmää ja opinnäytetyöntekijää sekä 5 teemavastaavaa. Tavoitteena on tutkia eri teknologioita ja teknologiantarjoajia sekä luoda toteutuskonseptit itse projekteja varten. Tarkoituksena on valita 25 asiakasyritystä sekä 10–20 teknologiantarjoajaa ja luoda 40–50 yrityksen verkosto. Kääritään hihat ja aletaan yhdessä hommiin!

Esko Aho: ”Tarvitsemme lisää kahta perusominaisuutta: riskejä ja hikeä.”

 

Riskejä. Uusi ei voi syntyä riskittömästi. on vaikea luoda uutta niin, että kaikki taputtavat. vastustus on hyvä merkki. Yrittäjät ovat luonnostaan riskinottajia, mutta kykyä tarvitaan julkisellekin puolelle.

 

Hikeä. Mitään uutta kunnollista ei synny ilman hikeä. Menestys ei tule nopeasti keksimällä. Talent-Suomea ei ole olemassa. 10 000 tunnin sääntö: pelkkä lahjakkuus ei auta mihinkään.

Kiinnostuitko, haluatko mukaan? Ole yhteydessä!

Antti Liljaniemi / Metropolia AMK / Digi-Salama projektipäällikkö

Puh. 0400 240 756 / antti.liljaniemi@metropolia.fi

Mirka Järnefelt / Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut

Puh. 040 125 8535 / mirka.jarnefelt@vantaa.fi

metropolia.digisalama.fi

#digisalama #osaamista #kilpailukykya #verkostoja

Uutiset
20.1.2022 Yrityksille tietoa, näkökulmia, esimerkkejä ja tukea ilmastoasioihin
19.1.2022 How Vantaa became my home
13.1.2022 Ilmasto 💙 yritykset -webinaarisarja
11.1.2022 ”Get to know our International Talent Ali Basem Al-Darraji ”
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa