Miten tukea työyhteisön moninaisuutta

Monikulttuurinen työyhteisö edellyttää kaikilta työpaikan toimijoilta uudenlaisia valmiuksia. Perehdyttämisen, selkeiden toimintatapojen ja kirjallisten ohjeiden merkitys korostuu, samoin aktiivisen esimiestyön ja työyhteisön vuorovaikutuksen. Tärkein tuki lähtee työpaikan kulttuurista, joka aidosti sallii moninaisuuden, kulttuurit mukaan lukien. Hyviä käytäntöjä tukemaan moninaisuuden toteutumista:

  • Aloita keskustelu! Tutustu kansainvälisiin osaajiin, juttele heidän kanssaan, tapaa heitä kahvipöydässä tai vapaa-ajalla, opi heidän taustoistaan. Ennakkoluulot karisevat ihmisiin tutustuessa.
  • Älä anna sijaa ”kielimuurille”! Puutteelliseen kielitaitoon vetoaminen on yleisimpiä syitä olla tutustumatta ulkomaalaistaustaiseen. Muista, että kieli harjaantuu sitä käyttämällä ja on aina kehitettävissä. Anna myös suomen kieltä opettelevalle tilaisuus harjoittaa kieltä ilman, että automaattisesti vaihdat kielen esimerkiksi englantiin.
  • Edistä diversiteettiä uutta henkilöstöä rekrytoidessa: hae kulttuurista lisäystä kulttuurisen yhteensopivuuden sijaan.
  • Auta muualta tulevaa ymmärtämään suomalaista kulttuuria; kutsu hänet mukaan kokemaan metsän hiljaisuus, kansallisjuhlat… kokemusten jakaminen lisää keskinäistä kulttuurista ymmärrystä ja auttaa tulijaa ymmärtämään hänelle ehkä uusia tapoja.
  • Ole huomaavainen, kysele kuulumisia ja huolehdi, että kaikki pääsevät osallistumaan yhteiseen tekemiseen eikä kukaan työyhteisössä jää ulkopuoliseksi.
  • Arvostakaa ja sallikaa moninaisuus ylipäätään työyhteisössänne. Tämä rakentaa psykologista luottamusta ja lisää työyhteisön sisäistä toimivuutta. Toimiva tiimityö ja hyödynnetty diversiteetti voivat olla yrityksellenne ratkaiseva kilpailuetu.
  • Ilmentäkää moninaisuuden sallivaa kulttuuria myös yrityksen brändissä ja viestintämateriaaleissa.

Työterveyslaitoksen sivuilta löydät vinkkejä siihen, miten huomioida eri kulttuuriryhmät työpaikoilla.

Lue myös: Kansainvälisen työyhteisön monet edut, Mistä löydän kv-osaajan, ja Muistettavaa kv-osaajan rekrytoinnissa

Uutiset
19.10.2021 Get to know our International Talent, Ph.D Anna Lenkewitz-Salminen
19.10.2021 Yrittäjä, älä huoli huomisesta! Vantaalla valmistaudutaan jo tulevaisuuteen
5.10.2021 StartUpCities Málaga Summit 24th of November
1.10.2021 VTT:n blogi: Yhteiskunnan isot haasteet eivät ratkea ilman yhteistyötä
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa