JULKISET HANKINNAT

Kaupunkien ja kuntien velvollisuus ilmoittaa julkisesti hankinnoistaan tuo yrityksille uusia mahdollisuuksia kasvuun.  Yritysten kannattaa  aktiivisesti seurata hankintailmoituksia. Vantaan kaupunki kilpailuttaa hankintansa lainsäädännön mukaisesti. Tältä sivulta löydät kaikki Vantaan kaupungin käytössä olevat kilpailutuksen kanavat kätevästi. Lisäksi listasimme julkisia hankintoja koskevat yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät tarjoaa apua tarjouksen tekoon, mm. ESPD-lomakkeen käyttöön ja mahdollisiin ongelmiin. Yhteystiedot: Pentti Komssi, hankintaneuvoja, +358 44 343 2045, pentti.komssi[at]yrittajat.fi

VANTAAN KAUPUNGIN HANKINNAT

Tutustu, miten Vantaan kaupunki kilpailuttaa hankintansa.

HANKINTA-ILMOITUKSET HILMASSA

Täältä löydät Vantaan kaupungin hankintailmoitukset.

TARJOUS­PALVELU CLOUDIA

Täältä löydät kaupungin avoinna olevat tarjouskilpailut.

Pienhankinta palvelu

Pienhankintojen kilpailutustyökalu.

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ JULKISISTA HANKINNOISTA:

  • MIKÄ ON JULKINEN HANKINTA?
  • MITEN HANKINNAN KOKONAIS­ARVO LASKETAAN?
  • MIKÄ HANKINTA PITÄÄ KILPAI­LUTTAA?
  • MIKÄ ON HANKINTA-YKSIKKÖ?
  • MIKÄ ON YHTEIS­HANKINTA­YKSIKKÖ?
  • MILLOIN HANKINTA­LAKIA PITÄÄ NOUDATTAA?
  • Lain soveltami­nen erityis­aloilla?
  • Milloin voi valita suora­hankin­nan?
  • Ovatko tarjous­asiakirjat julkisia?
Business Vantaa