Kiertotalouden kärkiklusteri keskittyy kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
materiaalivirtojen ja niiden arvoketjujen kanssa toimiville. Kiertotalous on laaja käsite
ja kattaa niin tilankäytön tehokkuuden, ruuantuotannon kuin lentoaseman toimintaan
liittyviin kuvioihin. Tästä syystä kiertotalous toimii myös läpileikkaavana teemana
kaikissa muissa kaupungin kärkiklustereissa.

Käynnistämme 2020-2021 aikana 6Aika – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut
-hankkeen puitteissa Vantaalla yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on mm:

Kartoittaa synergiaetuja ja yhteistyömahdollisuuksia

Parantaa keskusteluyhteyttä kaupungin, yritysten, T&K&I -toimijoiden,
asukkaiden ja muiden sidosryhmien välillä

Luoda alustaa kumppanuuksille kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiselle

Selvittää mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa toimintaan avaamalla ja tuottaamalla dataa

Vähentää yritysten ja kaupungin hiilijalanjälkiä

Luoda kansainvälisesti kiinnostavia referenssejä T&K&I -kokeilujen ja hankkeiden avulla

Hankkeen päätoteuttaja on Turku, osatoteuttajina mukana Vantaan lisäksi Business Tampere, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
ja Business Tampere. Lisätietoja hankkeesta hankkeen kotisivuilta.

Ilmastotyön yritystyöpaja

Järjestimme Vantaan kaupungin alueella toimiville yrityksille suunnatun ilmastotyöpajan torstaina
29.4.2021 klo 14 – 16. Etänä toteutetussa työpajassa kehitettiin käytännön toimia Vantaan ilmastotyöhön. Tarkoituksena oli tukea
yritysten omaa ilmastovaikutukset huomioivaa liiketoimintaa sekä vahvistaa
kaupungin ja yritysten vuoropuhelua.

Työpajassa käsiteltäviä teemoja olivat kiinteistöt, energia, materiaalikierto, digitalisaatio, liikkuminen ja logistiikka, ruoka sekä
yritys- ja asukasyhteistyön kehittäminen.

Vantaan seudun kiertotaloustoimijoiden verkosto

Tulevat tapahtumat:

Verkoston tapaaminen 27.5.2021 klo 14-16.

Menneet tapahtumat:

19.5.2021 klo 13-15 järjestetään Ympäristöministeriön uuden jätelain valmistelun
esitys- ja keskustelutilaisuus.

29.4.2021 klo 14-16 Vantaan kaupungin ilmastotoimien yritystyöpaja.

25.3.2021 klo 9-10 järjestetään Business Finlandin esittely ja keskustelutilaisuus kiertotalouden investointiavustuksesta.

Verkoston toinen tapaaminen pidettiin 27.1.2021.
Asialista:

Avaussanat
Kaupungin ajankohtaiset kiertotalousasiat, mm. resurssiviisauden tiekartan päivitys
VTT:n kiertotalousdatan ajankohtaiset
Digisalama-hanke esittäytyy
Tampereen yliopisto ja ILPO-hankkeen toteutus
ILPO-hankkeen kokeilut Vantaalla mm. raskaan liikenteen sujuvoittaminen
Muut asiat

Ensimmäinen tapaaminen pidettiin 29.10.2020. Tapaaminen toteutettiin vallitsevan
pandemiatilanteen johdosta etänä Microsoft Teams -alustalla.

Tapaamisen asialistalla oli tulevan toiminnan esittelyä,
toimijoiden ajankohtaiskatsaus, toiveet tulevasta sisällöstä ja verkoston käynnistämisen käytännön asiat.

Jos yhteistyö kiertotalouden saralla kiinnostaa, niin olethan yhteydessä:
Ronny Rantamäki
Projektipäällikkö / Projektchef / Project Manager
Elinkeinopalvelut / Näringsservicen / Business Development Services
Vantaan kaupunki / Vanda stad / City of Vantaa
Elannontie 3, 01510 Vantaa
+358 43 827 2239
ronny.rantamaki[at]vantaa.fi

Business Vantaa