Kiertotalouden kärkiklusteri keskittyy kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
materiaalivirtojen ja niiden arvoketjujen kanssa toimiville. Kiertotalous on laaja käsite
ja kattaa niin tilankäytön tehokkuuden, ruuantuotannon kuin lentoaseman toimintaan
liittyviin kuvioihin. Tästä syystä kiertotalous toimii myös läpileikkaavana teemana
kaikissa muissa kaupungin kärkiklustereissa.

Käynnistämme 2020-2021 aikana 6Aika – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut
-hankkeen puitteissa Vantaalla yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on mm:

Kartoittaa synergiaetuja ja yhteistyömahdollisuuksia

Parantaa keskusteluyhteyttä kaupungin, yritysten, T&K&I -toimijoiden,
asukkaiden ja muiden sidosryhmien välillä

Luoda alustaa kumppanuuksille kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiselle

Selvittää mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa toimintaan avaamalla ja tuottaamalla dataa

Vähentää yritysten ja kaupungin hiilijalanjälkiä

Luoda kansainvälisesti kiinnostavia referenssejä T&K&I -kokeilujen ja hankkeiden avulla

Hankkeen päätoteuttaja on Turku, osatoteuttajina mukana Vantaan lisäksi Business Tampere, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Business Tampere. Lisätietoja hankkeesta hankkeen kotisivuilta.

Vantaan seudun kiertotaloustoimijoiden verkosto

Tulevat tapahtumat:

Menneet tapahtumat:

Panu Vuorimaa

Kehen voin ottaa yhteyttä, jos haluan mukaan?

Erityisasiantuntija Panu Vuorimaahan panu.vuorimaa@vantaa.fi.

Business Vantaa