Kiinteistöklusterin tavoitteena on yhdistää Vantaan parhaiden toimijoiden osaaminen niin, että luodaan suomalainen talotekniikan,
kiinteistöpalvelun ja asumisen edelläkävijäyhteisö Suomessa. Lähtökohtana on alustatalouden avaamat uudet mahdollisuudet.

Tämä muuttaa radikaalisti rakentamista, asumista, ylläpitoa ja käyttöä. Mm. jakamistalous ja yhteinen dokumentointi vähentää kustannuksia,
sisäilmaongelmia ja hiilijalanjälkeä sekä lisää käytettävyyttä ja käyttöastetta.

Klusteri hakee käynnistysvaiheessa yhteisiä yksityisiä ja kaupungin pilotteja. Näin kaupungin omakin rakentamisosaaminen vahvistuu
oikeiden kumppaneiden avulla. Tavoitteena on löytää mahdollisimman pian myös yhteisiä vientitoimenpiteitä teemalla tuotemyynnistä ratkaisumyyntiin.
Työtä tuetaan mm. Digisalama-hankkeella, joka mahdollistaa nopeat kokeilut yritys- tai kaupunki- ja yritysyhteistyössä.

 

Business Vantaa