Kasvu + osaava työvoima = Urbaania kasvua Vantaalla

”Ei näin voi ajatella ja toimia. Mitä ihmettä tällä tarkoitetaan? Kannustinmalli?! Kasvun ja sosiaalisen vastuullisuuden paketit yrityksille?” Informaatio-ohjauksen malli? Mihin minä lähdin mukaan?”

Nämä lauseet ovat kimpoilleet pääni sisällä jo parin kuukauden ajan, välillä jopa ääneen lausuttuna. Tähän on selkeä syykin: Olen saanut mahtavan mahdollisuuden toimia Urbaania kasvua -hankkeen projektipäällikkönä. Vantaan Urbaania kasvua -hanke lähtee ratkaisemaan 10 hankepartnerin voimin haastetta, josta monet vielä puhuvat käsitteillä ”pitäisi tehdä ja tulisi ratkaista, selvitys sitä ja selvitys tätä”. Innovatiivisen hankkeemme avulla pyritään löytämään yritystasoisia ratkaisuja siihen, miten työvoiman pääasiassa matalan perustason osaamista voidaan nostaa ja miten samalla kiihdytetään yritysten kasvua ja kehittyneisyyttä.

Tiivistetysti tavoittelemme uudenlaista kaupungin alueella tapahtuvaa toimintamallia, jossa oikein kohdennetulla informaatio-ohjauksella yrityksiä kannustetaan sosiaalisesti kestävään kasvuun. Nykypäivänä yritysten on mahdollista kehittyä ja kasvaa aivan uudenlaisella tavalla: digitalisaatio ja automaatio mahdollistavat uudenlaisten palveluliiketoimintamallien muokkaamisen entistä paremmin toimivammiksi arvoketjuiksi ja liiketaloudellisiksi hyödyiksi. Mutta miten tässä kehityksessä pysyy mukana yrityksen työvoima?

Miksi Vantaalla tarvitaan Urbaania kasvua hanketta?

Vantaan työmarkkinoita haastaa selkeästi yksi asia ylitse muiden: työvoimassa olevista asukkaista (työssä olevat ja työttömät) on selkeästi suurempi osa pelkän perustutkinnon varassa kuin muissa suurissa kaupungeissa. Todennäköisyys työnhakijan kohdata haasteita työn murroksen aikakaudella on todennäköinen. Toisaalta työn murros on kuitenkin mahdollisuus uusien työtehtävien muodostamiseen ja työvoiman kysynnän kasvamiselle. Työn murroksen kääntäminen mahdollisuudeksi haastaa meidän yhteiskunnalliset rakenteet, vallitsevat toimintatavat, rahoitusmekanismit ja työvoiman osaamisketteryyden.

Rohkean hankkeemme asiantuntijat, innovaattorit ja tekijät tulevat Laureasta, Metropoliasta, Vantaan kaupungin ammatillisesta oppilaitoksesta Variasta, Elinkeinopalveluista ja Työllisyypalveluista, Helsingin seudun Kauppakamarista, Etlasta ja PT:sta sekä viidestä Vantaan alueen yrityksestä, jotka toimivat uraa uurtavina kehittäjinä, testauslaboratorioina ja toimialansa edustajina. Nämä yritykset ovat Vantti Oy, ISS Palvelut Oy, Solteq Oyj, Infocare Oy ja FinnairCargo Oy. Yhdessä tämän yli sektorisen joukon kanssa kokeilemme rohkeasti, erehdymme ja opimme matkallamme rakentaa urbaania kasvukaupunkia.

Tervetuloa Urbaania kasvua -hankkeen matkaan!

Kirsi Eskelinen, Urbaania kasvua -hankkeen projektipäällikkö, Vantaan kaupunki

+358 40 548 5611 / kirsi.eskelinen@vantaa.fi

Urbaania kasvua Twitter

Hankkeen esittely

Hankkeen rahoitus tulee Urban Innovation Action (UIA) rakennerahastosta. Sen tarkoitus on tarjota Euroopan kaupunkialueille resursseja testata uusia ja tutkimattomia ratkaisuja, joissa pyritään ratkomaan ongelmia, jotka liittyvät kaupunkialueiden kestävään kehitykseen ja jotka ovat merkityksellisiä EU:n tasolla. UIA-aloite kannustaa kaupunkiviranomaisia poikkeamaan tavanomaisuudesta ja ottamaan kunnianhimoisia riskejä luovien ideoiden muodossa, sekä kääntämään näitä ideoita kaupunkiympäristössä testattaviksi prototyypeiksi.

Tapahtumakalenteri
29.11. - 29.11.2019 from 12:00 to 18:00 Vastuullisuus näkyväksi, Vantaan Elinkeinopäivä 2019 Scandic Aviacongress, Robert Huberin tie 4, Vantaa
26.11. - 26.11.2019 from 09:00 to 12:00 Matching and Networking Morning – ICT and Technology Tapahtumatori, Haaga-Helia’s Pasila campus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
20.11. - 20.11.2019 from 14:00 to 16:00 menestysreseptit yrittäjyyteen Yrityspalvelukeskus Leija, Elannontie 3
13.11. - 13.11.2019 from 09:00 to 11:00 Vantaankoski-foorumi Jaakonkatu 2, Vantaa
Katso kaikki tapahtumat
Uutiset
16.10.2019 Kokeiluhankinta auki: tarjoa liikkumisratkaisua matkailijoille Vantaan joulusesonkiin
16.10.2019 Vantaan Osaamiskeskus - apua työvoiman löytämiseen ja rekrytointiin
15.10.2019 Metropolian Myyrmäen kampuksen Business Avenue avautui
4.10.2019 Digi-Salaman Yrityskartoitus
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa