Kiertotalous, kitiini ja kitosaani – mitä niistä syntyy?

Kiertotalous-termiltä voi tuskin välttyä, kun puhutaan liiketalouden ja tuotannon tulevaisuudesta. Etenkin biotalouden alalla, jossa suomalaisten yritysten panos on perinteisesti ollut vahva, puhutaan yhä useammin resurssiviisaudesta, sivuvirroista ja suljetusta kierrosta. Metropolia -ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampuksella 20.9.2019 pidetyssä työpajassa keskityttiin kiertotalouden osa-alueista eläinperäisten proteiininlähteiden, kitiinin ja kitosaanin, hyödyntämiseen. Työpajan järjestivät yhdessä 6Aika Kasvun Ekosysteemit, Sitra-rahoitteinen ”Sisäruokatuotannon ekosysteemin prototypointi” -hanke ja Metropolian UrbanFarmLab. 

Aihe nousi esille jo keväällä, kun UrbanFarmLab –toimintaan osallistuvat yritykset huomasivat, että ajantasaista tietoa voi olla vaikea löytää ja varsinkin pienten yritysten on hankala päästä siihen käsiksi. Keväällä 2019 käynnistetty UrbanFarmLab keskittyy sisäkasvatuksessa tuotettavien elintarvikkeiden kasvatuksen konseptointiin ja kehittämiseen. Tilaisuudessa Riikka Kuusisto, UrbanFarmLabin projektipäällikkö kertoikin yhteisen tilan ja toiminnan toteutuksestaTyöpajaan osallistui alan opiskelijoita Metropoliasta, useita yrityksiä ja tutkijoita mm. Luonnonvarakeskuksesta ja Helsingin yliopistosta. 

Kiertotalouden prosesseja, liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia esitteli tilaisuudessa BusinessFinlandin Bio- ja kiertotalousohjelman koordinaattori Paula Eskola Motivalta. Hän muistutti, että kiertotalous liittyy vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin vuodelle 2030, mutta sisältää myös valtavasti liiketoimintapotentiaalia, miljardien talouskasvun ja kymmenien tuhansien työpaikkojen muodossa. 

Asiantuntijapuheenvuorot käyttivät Anna-Marja Hoffrén Strategic Scientific Consulting Finland Oy:stä ja Henri Laine Redono Oy:stä. Osallistujille esiteltiin kitiinin ja kitosaanin markkinat sekä kitiinisen lähteet ja tuottaminen. Kitiiniä ja kitosaania saadaan esimerkiksi sirkkojen ja muiden kovakuoristen eläinten kuorista, samoin kuin sieniviljelyn ja kalantuotannon sivuvirroista ja levistä.  Uudesta sovellettavasta tutkimustiedosta esiteltiin skotlantilaisen CuanTec-yrityksen biologinen prosessi kitiinin tuottamiseksiLisäksi osallistujat saivat katsauksen Redonon sovelluksista, joissa kitiiniä ja kitosaania voidaan hyödyntää  teollisuuden kiertotalousmallissa viljelyteknologian avulla sekä  kestävän kalateollisuuden yhteistyömallista. 

Alustusten jälkeen jakaannuttiin keskustelemaan mitkä sovellukset ovat osallistujien mukaan kiinnostavimmat ja mihin löytyy osaamista. Kitiinin lähteenä oltiin erityisen kiinnostuneita sirkoista, joita jo tutkitaan Metropoliassa. CuanTec on erittäin kiinnostunut yhteistyömahdollisuuksista sirkkojen käytöstä kitiinin lähteenä. Toiseksi potentiaaliseksi ja kiinnostavaksi kitiinin lähteeksi tunnistettiin kalajalostamoiden sivuvirtojen kalan suomut. Kitiinin ja kitosaanin sovellusalueista nousivat esiin lääketeollisuus, vesien puhdistus, maalit, sidosaineet muovin tilalle sekä pakkausmateriaalit. Johtopäätöksenä huomattiin tarve selvittää mitkä sovellusalueet ovat teollisuutta eniten kiinnostavia esim. uuden Metropolia AMK innovaatioprojektin tiimoilta 

6Aika Kasvun ekosysteemit -hankkeessa kuutoskaupungit tukevat kasvuhakuisten yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa kehittämällä innovaatiopalveluja ja -verkostoja yrityksiä varten. 

Kaisa Ahonen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki

Anna-Marja Hoffrén, Strategic Scientific Consulting Finland Oy 

Henri Laine, Redono Oy 

Tapahtumakalenteri
29.11. - 29.11.2019 from 12:00 to 18:00 Vastuullisuus näkyväksi, Vantaan Elinkeinopäivä 2019 Scandic Aviacongress, Robert Huberin tie 4, Vantaa
26.11. - 26.11.2019 from 09:00 to 12:00 Matching and Networking Morning – ICT and Technology Tapahtumatori, Haaga-Helia’s Pasila campus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki
20.11. - 20.11.2019 from 14:00 to 16:00 menestysreseptit yrittäjyyteen Yrityspalvelukeskus Leija, Elannontie 3
13.11. - 13.11.2019 from 09:00 to 11:00 Vantaankoski-foorumi Jaakonkatu 2, Vantaa
Katso kaikki tapahtumat
Uutiset
16.10.2019 Kokeiluhankinta auki: tarjoa liikkumisratkaisua matkailijoille Vantaan joulusesonkiin
16.10.2019 Vantaan Osaamiskeskus - apua työvoiman löytämiseen ja rekrytointiin
15.10.2019 Metropolian Myyrmäen kampuksen Business Avenue avautui
4.10.2019 Digi-Salaman Yrityskartoitus
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa