Kiertotalousyhteistyötä Vantaalla

6Aika Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanke toteutetaan 1.4.2020-31.12.2021.

Vantaan osatoteutuksen lisäksi hankkeessa ovat mukana päätoteuttaja Turun kaupunki, Business Tampere Oy, Tampereen yliopisto ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja, luoda skaalautuva hiilitiekartta yritysalueille sekä rakentaa kansainvälisesti kiinnostava malli ja referenssikohde ilmastopositiivisesta yritysalueesta.

Hankkeessa:

  • Määritellään keskeisimmät päästöjä aiheuttavat lähteet, kuten materaalivirrat, loppusijoitusalueet ja energiakulutus
  • Tunnistetaan potentiaaliset hiilinielukohteet
  • Suunnitellaan päästölähteiden seuranta, simulointi ja visualisointi
  • Laaditaan päästölaskentamallit yrityksille
  • Tunnistetaan keskeiset ratkaisut ja kumppanit ilmastopositiivisiin tuloksiin pääsemiseksi

Hankkeen kohderyhmät ovat:

  • Kiertotalouskeskuksissa ja muilla yritysalueilla toimivat yritykset
  • Näiden arvoketjuissa ja verkostoissa toimivat kumppanit
  • Vähähiilisiä ratkaisuja ja hiilinielujen luomiseen ja prosessointiin tarvittavia teknologioita ja ratkaisuja tarjoavat yritykset
  • Muut yritykset ja niiden arvoketjuihin vaikuttavat yritykset

Vantaan osatoteutuksen tavoitteena on koota kiertotalouden yritysryhmät ja tunnistaa yhteiset ongelmat, kartoittaa datan saatavuus ja tarve sekä selvittää sen avaaminen yhteiseen käyttöön.

Kokoamme kiertotalousklusteria yritysten, oppilaitosten ja julkisen puolen väliseksi yhteistyöverkostoksi Vantaalla, kattaen myös toiminnallisesti relevantin lähiseudun. Valmistelemme myös alueellista tai alueellisia kiertotalouskeskittymiä Vantaalle.

Yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Business Tampere Oy:n kanssa Vantaalla toteutetaan myös hiilijalanjälkeä vähentäviä ja hiilikädenjälkeä kasvattavia kokeiluja yhdessä yritysten kanssa.

Hankkeessa sovelletaan Tampereen yliopiston tuottamaa Ilmastopositiivisen kiertotalouskeskuksen mallia Vantaalle.

Lisää hankkeesta CircHubs -sivuilta.

Mikäli yhteistyö kiertotalouden parissa Vantaan seudulla kiinnostaa, niin otathan yhteyttä!

Projektipäällikkö / Projektchef / Project Manager
Ronny Rantamäki, ronny.rantamaki[at]vantaa.fi
Puh. +358 43 827 2239
Elinkeinopalvelut / Näringsservicen / Business Development Services
Vantaan kaupunki / Vanda stad / City of Vantaa
Elannontie 3, 01510 Vantaa

Uutiset
15.4.2021 Kustannustuen kolmas hakukierros alkaa 27.4.
13.4.2021 Miten tukea monikielistä työyhteisöä? - webinaari
13.4.2021 Talent Vantaa auttaa löytämään kansainväliset osaajat
31.3.2021 6Aika ja kokeilujen Vantaa: Kokeiluissa kääritään hihat
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa