Kokeiluhankinta käynnistynyt! Tarjoa ratkaisua matkailukohteiden digitaalisen saavutettavuuden kehittämiseksi 4.2.2019 mennessä

Nyt haettavassa kokeilussa on tavoitteena testata ja kehittää markkinalähtöistä palvelua, joka tuo matkailijalle Vantaan kohteet näkyviksi ja saavutettaviksi helposti, selkeästi ja houkuttelevasti digitaalisin keinoin.

Tavoitteena on löytää kokeiltavaksi uudenlainen dynaaminen digitaalinen ratkaisu/palvelu, jonka avulla Vantaalla pysähtyvät matkailijat löytävät lentokentältä ja Aviapolis -alueen hotelleista Vantaan matkailukohteisiin. Kokeilulla tavoitellaan kohteiden saavutettavuuden parantamista ja asiakasvirtojen kasvua edistämällä tietoisuutta kohteiden läheisyydestä, saavutettavuudesta ja kohteiden kiinnostavista palveluista.

Kokeiltava palvelu/ratkaisu:

  • esittelee visuaalisesti ja houkuttelevasti kokeiluun osallistuvat matkailukohteet (10-15) ja niiden palvelut, vaihtoehtoiset liikkumismuodot (opastamisen) kohteeseen sekä kertoo kohteessa vierailemiseen tarvittavan minimiajan.
  • hakee dynaamisesti matkailijalle sopivan palvelun huomioiden minimissään seuraavat kriteerit: käytettävissä oleva aika, vierailuajankohta, lähtöpaikka, matkailijan kiinnostuksen kohteet. Valittujen kriteereiden perusteella se tarjoaa matkailijalle sopivaa kohdetta/palvelua sekä kertoo reaaliaikaisesti olemassa olevat liikkumisvaihtoehdot kohteeseen.
  • tukee/ottaa huomioon ajatuksen eri liikkumispalvelujen yhdistämisestä/liikkuminen palveluna. Se tuo matkailijan tietoisuuteen matkailijalle sopivimman/sopivimmat reitit kohteeseen ottaen huomioon julkisen liikenteen palvelut sekä tarjolla olevat muut liikkumisen palveluratkaisut.
  • on responsiivinen (huom. Android ja Apple käyttöjärjestelmät), dynaaminen, helppokäyttöinen sekä se on skaalattavissa myös muille alueille. Se hyödyntää avointa rajapintaa, jotta siihen voidaan integroida kolmannen osapuolen palveluja.
  • on käytettävissä eri päätelaitteilla.
  • on visuaaliselta ilmeeltään houkutteleva.
  • on helppokäyttöinen ja helposti ymmärrettävä; matkailija voi ”yhdellä silmäyksellä” nähdä valintojen perusteella tarjottavat kohteet ja miten sekä missä ajassa kohteeseen pääsee.
  • esittelee tiedon kohteesta ja ”reitistä” kohteeseen yhdenmukaisesti.
  • on mahdollista toteuttaa useampana kieliversio kokeilussa. Ensisijaisti toteutus englanniksi ja mahdollisesti suomeksi.
  • on huomioitu erilaiset käyttäjäryhmien preferenssit.

Kokeilussa ratkaisua kehitetään vuoropuhelussa matkailuyritysten sekä käyttäjien kanssa. Tilaaja määrittelee toteuttajalle 10-15 matkailukohdetta, jotka osallistuvat kokeiluun. Tilaaja tuottaa ja toimittaa toteuttajalle kohteiden esiteltävän palvelusisällön.

Hankittavan kokeilun kesto on 6 kuukautta. Kokeilun aloitusajankohta maalis-huhtikuu 2019.

Tilaaja on varannut hankinnan toteuttamiseen enintään 10 000€ (ALV. 0%).

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan on julkaistu Claudia-hankintajärjestelmässä.

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset pyydetään toimittamaan kirjallisesti hankintajärjestelmään viimeistään 21.1.2019 klo 12:00 mennessä.

Tarjous pyydetään toimittamaan 4.2.2019 klo 12 mennessä Claudia-hankintajärjestelmässä.

Tarjoukset tulee toimittaa suomen tai englannin kielellä.

Hankinnan taustaa

Hankinta toteutetaan osana Perille asti -hanketta, joka saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysra-hastosta osana 6Aika- strategiaa. Hankkeen tavoitteena on parantaa matkailijoiden, työntekijöiden ja asukkaiden liikkumista pääkaupunkiseudulla täydentäen nykyistä liikennejärjestelmää. Hankkeessa etsitään, kehitetään ja kokeillaan markkinalähtöisesti uusia, älykkäitä liikkumisen ratkaisuja, palveluja ja toimintamalleja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkäyvien käyttöön. Vantaalla Perille Asti -kokeilut kohdistetaan Aviapoliksen alueelle sekä Vantaan matkailukohteisiin. Hankkeen kokeilut toteutetaan 2018 – 2019.

Perille asti -hankkeessa on tähän mennessä toteutettu yhdeksän kokeilua. Kokeilujen myötä yritykset ovat päässeet testaamaan ja kehittämään palvelua aidossa toimintaympäristössä ja tätä kautta kartuttaneet ymmärrystä mm. asiakastarpeista, markkinapotentiaalista sekä palvelujen toimivuudesta käytännössä. Hankkeen kautta yritykset ovat myös saaneet hienosti näkyvyyttä sekä mediassa että kuuden suurimman kaupungin 6Aika -verkostoissa – myös uusia yhteistyökumppanuuksia on löytynyt.

Hankkeen aikana on haastateltu Vantaan matkailuyrittäjiä, matkailijoita ja tehty tutkimuksia matkailijoiden kiinnostuksen kohteista. Lisäksi on järjestetty ideointitilaisuuksia, joissa on tunnistettu kohteiden saavutettavuuteen liittyviä tarpeita, haasteita ja mahdollisuuksia.

Tapahtumakalenteri
14.06. - 14.06.2019 from 12:00 to 15:00 Yritystapaamisia kiinalaisten yritysten kanssa Vantaalla 14. kesäkuuta 2019 Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa
11.06. - 11.06.2019 from 08:00 to 10:00 Kasvuyritysaamu: Kiertotaloudesta uutta kasvua Vantaa
23.05. - 23.05.2019 from 12:00 to 16:00 Yrityksen perustamista suunnitteleville - Oma Yritys –teemapäivä Yrityspalvelukeskus Leija, Elannontie 3, Vantaa
21.05. - 21.05.2019 from 09:00 to 16:00 HALUATKO KEHITTÄÄ YRITYSTOIMINTAASI? BOOST UP KLINIKKA VANTAALLA TI 21.5.2019 Yrityspalvelukeskus Leija, Elannontie 3, 2. kerros, 01510 Vantaa
Katso kaikki tapahtumat
Uutiset
6.5.2019 Urban outdoors -yhteistyöprojekti
2.5.2019 Kasvu + osaava työvoima = Urbaania kasvua Vantaalla
12.4.2019 Yritys - tule mukaan elävöittämään asemia ilmastoystävällisillä ratkaisuilla!
5.4.2019 Aviation Akatemia - Ilmailualan ja tulevaisuuden liikkumisen koulutusta ja tutkimusta
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa