Kokemuksia kentältä -julkaisussa monipuolisesti osaamisen kehittämisestä

Moniäänisessä julkaisussa käsitellään monipuolisesti laajan hankkeen teemoja asiantuntijoista koostuvan kirjoittajajoukon silmin. Ainutlaatuisessa yhteiskehittämisprojektissa työskentelee usean eri organisaation työntekijöitä hyvin erilaisilla taustoilla. Julkaisu on syntynyt kirjoittajien asiantuntemuksesta ja kokemuksista tässä hanketyöskentelyssä.

Lataa oma kappaleesi

 

 

 

 

 

 

Urbaania kasvua Vantaa -projekti on edelläkävijä erityisesti toimenpiteissä, jotka samanaikaisesti edistävät sekä yrityksen kasvua että sosiaalista vastuuta. Hankkeessa raivataan vantaalaisten yritysten kasvun esteitä vahvistamalla henkilöstön osaamista ja voimistamalla yritysten kykyä vastata muutostilanteisiin. Hanke on yksi Vantaan kärkihankkeista.

 

Lisätiedot:
Hankepäällikkö Mirkka Henttonen, Vantaan kaupunki ✆ 040 6215360
Viestintäpäällikkö Mira Rajalakso, Vantaan kaupunki ✆ 043 8259 273

Projektipäällikkö Marilla Kortesalmi, Laurea-ammattikorkeakoulu ✆ 040 6526 14
Projektipäällikkö Elina Tapaninen, Metropolia ammattikorkeakoulu ✆ 040 7598 756

 

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa -hanke saa rahoitusta 80 % UIA-rahoituksen Jobs and Skills -ohjelmasta. Urban InnovativeActions(UIA) on Euroopan komission EAKR-rahoitteinen ohjelma, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin.

 

Uutiset
20.7.2021 Osaamisen johtaminen ohjaamaan uuden teknologian hyödyntämistä
5.7.2021 SuomiAreena 16.7.2021: Uuden teknologian hyödyntämiseen tarvitaan osaava ammattilainen
28.6.2021 Kaupunkiviljelykokeiluista vauhtia omaan tuotekehittelyyn
23.6.2021 Työntekijävalinnassa ratkaisevat koulutus, kielitaito ja asenne, ei syntyperä
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa