Modernit kaupunkiliikkumisen ratkaisut alueella toimivien arjessa

Vantaalla tehtiin 6Aika Perille asti -hankkeen aikana yhteensä viisi kestävän kaupunkiliikkumisen kokeilua, joista kaksi suunnattiin erityisesti kaupunkilaisille ja työmatkaajille: kimppakyytikokeilu ja pyörä palveluna yrityksille -kokeilu. Kimppakyytikokeilussa neljän yrityksen työntekijöillä oli mahdollisuus tarjota ja pyytää kimppakyytiä selainpohjaisen ratkaisun avulla. Pyörä palveluna yrityksille -kokeilussa Aviapoliksen alueen yritykset saivat käyttöönsä sähkö- ja taittopyöriä työmatkaliikkumiseen. Tavoitteena oli helpottaa asukkaiden ja työmatkaajien liikkumista.

 

Kokeilujen areenana toimineen Aviapoliksen alueella sijaitsee yhteensä 2000 yritystä ja 37 000 työpaikkaa. Alueelle odotetaan lähivuosina noin 15 000 uutta työpaikkaa.

 

Kaupunkilaisille uusia liikkumiskokemuksia – alueelle elinvoimaa ja monipuolisempaa palvelutarjontaa

 

Asukkaille kokeilut tarjosivat kokemuksen vaihtoehtoisesta liikkumistavasta. Kimppakyyti- ja taittopyöräkokeilujen ohella Vantaalla testattiin kaksipaikkaisen sähköpyörän, Scouterin, toimivuutta lyhyillä kaupunkimatkoilla. Kokeilu oli suunnattu matkailijoille, mutta Scouteria saattoi kokeilla kuka tahansa. Kaupunkilaisissa ja matkailijoissa Scouter liikkumisratkaisuna herätti innostusta. Myös mahdollisuus kimppakyyteihin ja taittopyörän kokeilemiseen kiinnostivat alueella työskenteleviä. Kokeiluilla haluttiin tuoda Vantaata esille uusien kaupunkiliikkumisen muotojen pioneerina.

 

Kaupunkilaisten antama palaute eri liikkumisratkaisuista oli kokeilut toteuttaneille yrityksille tärkeää palvelun kehittämisen kannalta. Esimerkiksi kimppakyytikokeilussa käytössä ollutta PiggyBaggy -sovellusta kehitettiin jo kokeilun aikana käyttäjälähtöisemmäksi ja kehitystyö on palvelun toteuttaneen yrityksen mukaan jatkunut kokeilun jälkeenkin. Kaupungille kokeilut antoivat tietoa siitä, mitä ratkaisuja uusien liikkumispalveluiden käyttöönotto edellyttäisi kaupungilta, jotta niistä saataisiin kaupunkilaisten kannalta toimivia kokonaisuuksia. Myöhemmin kokeilujen anti voi konkretisoitua kaupunkilaisille esimerkiksi parempana palvelutarjontana, mikäli kokeiluihin osallistuneet yritykset katsovat, että kokeilussa testatulle palvelulle on alueella riittävästi kysyntää. Pitkällä aikavälillä yritysten elinvoiman kasvaminen näkyy kaupunkilaisten arjessa myös lisääntyneinä työpaikkoina.

PiggyBaggy -sovellus. Kuvakaappaus PiggyBaggy.com 28.2.2020

 

Case kimppakyydit: Voisivatko kimppakyydit tulla osaksi Vantaalla työskentelevien arkea? 

 

Flou Oy:n toimesta tehdyn liikkumistapatutkimuksen mukaan Aviapoliksen alueella työskentelevistä 58% taittaa työmatkansa yksin henkilöautolla. 45% kyselyyn vastanneista näki kimppakyydit helppona ja mahdollisena vaihtoehtona työmatkaliikkumisessa. Tutkimukseen osallistui lähes 400 työntekijää.

Kokeilujen aikana työmatkaliikkumisen reunaehtoja selvitettiin myös Metropolian toteuttamassa kysely- ja haastattelututkimuksessa, joka tehtiin yhdessä kimppakyytipalvelun toteuttaneen CoReorient Oy:n kanssa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 141 työntekijää ja 6 työnantajien edustajaa. Työntekijät arvioivat kimppakyytien suurimmaksi eduksi työmatkakustannusten pienenemisen. Puolet vastanneista oli käyttänyt kimppakyytejä aikaisemmin. Niiden suurimpana etuna pidettiin työmatkakustannusten vähenemistä. Vastaajien mukaan tällaisen palvelun tarjoaminen työntekijöille nostaisi heidän mielikuvaansa työnantajasta. Työnantajista suurin osa ilmoitti olevansa valmis maksamaan palveluntarjoajalle palvelun käytöstä.

 

Tutkimuksessa tuli esiin selkeä kiinnostus kimppakyytejä kohtaan, mutta lopulta kimppakyytiä kokeili vain harva. Jos syy tähän löytyisi siitä, että moni kaipaa työmatkalleen yksityisyyttä, voisiko ratkaisuna toimia se, että matkustaja voisi valita vaikkapa ”hiljaisen kimppakyydin” ja ”keskustelijoiden kimppakyydin” välillä? Nopeat kokeilut eivät tarjoa vastauksia näihin kysymyksiin, mutta niiden avulla voidaan houkutella liikkumistavan muutokseen, kun kiinnostus on olemassa.

 

6Aika Perille asti -hanke on Vantaan kaupungin hallinnoima kehittämishanke, jossa testataan yhdessä yritysten kanssa erilaisia uusia kestäviä liikkumisratkaisuja pääkaupunkiseudun asukkaiden, matkailijoiden ja työssäkävijöiden liikkumiseen. Hanke päättyy 31.3.2020. Perille Asti -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa.

Uutiset
3.12.2021 MUUVO - muutosvoimaa osaamisesta
2.12.2021 Vantaalaisissa yrityksissä tarvetta kansainvälisiin rekrytointeihin
17.11.2021 Get to know our International Talent - Barbora Kachlíková
9.11.2021 Yritys, kaipaatko tukea toimintaasi? Osallistu Talent Vantaan yrityswebinaareihin!
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa