PERILLE ASTI -HANKE PÄÄTTYY 31.3.2020

 

6Aika Perille asti -hankkeessa tehtiin vuosina 2018 – 2020 yhteensä 20 kaupunkiliikkumisen kokeilua Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yhteiskehittämiseen osallistui lähes 200 toimijaa. Lisäksi kokeiluiden tueksi tehtiin paljon tutkimustyötä muun muassa osatoteuttajina olleiden Metropolia AMK:n, Aalto-yliopiston ja Demos Helsingin toimesta.  Vantaalla tehtiin hankkeen aikana yhteensä viisi kokeilua: Ääniopastetut reitit, Pyörä palveluna yrityksille, Stopoverguide.fi, Aviapolis-kimppakyytipalvelu ja Talvimatkailukokeilu. Kokeiluista syntyneitä oppeja ja tuotoksia esiteltiin hankkeen päätöstilaisuudessa Heurekassa 13.2.2020. Paikalla oli yli 70 yritysten, kaupungin, tutkimus- ja kehityslaitosten, oppimiskeskusten, ajatushautomoiden sekä hankkeiden edustajaa.

Tutustu hankkeessa tehtyihin kokeiluihin seuraavilla videoilla:

Kokeiluvideot

 

Aviapoliksen kimppakyytikokeilu herätti kiinnostusta useammassa kaupungissa

Vantaalla työmatkaajille suunnattu kimppakyytikokeilu on herättänyt kiinnostusta eri kaupungeissa. Kokeilussa mukana olleiden yritysten työntekijöillä oli mahdollisuus tarjota ja pyytää kimppakyytiä selainpohjaisen ratkaisun avulla. Aviapoliksen alueella tehdyn kokeilun perusteella pystyttiin tunnistamaan ne kriittiset kehityskohteet, jotka mahdollistivat palvelun laajamittaisemman käyttöönoton. Kokeilun ”rohkaisemana” palvelun toteuttanut CoReorient Oy on laajentunut Turkuun, Jyväskylään ja Lahteen ja muutamaan pienempään kuntaan. Myös Vantaan kaupunki on osoittanut alustavan kiinnostuksensa kimppakyytien tuomiseksi omalle henkilökunnalleen. Tämän osalta tilanne on kuitenkin vielä keskusteluasteella.

Vantaalla matkailijaa palvelee oma digisovellus

Stopoverguide.fi -kokeilussa Vantaalla pysähtyviä stopover-matkailijoita houkuteltiin saavuttamaan alueen palvelut ja elämykset rajallisessa ajassa digitaalisen palveluratkaisun keinoin. Stopoverguide.fi -palvelua ylläpidetään vähintään lokakuuhun 2020 saakka. Tänä aikana sovellusta kehitetään kokeilusta saatujen oppien ja palautteen perusteella.

 

6Aika Perille asti -hankkeen tarkoituksena on ollut helpottaa ihmisten viimeisen kilometrin saavutettavuutta älykkäitä liikkumisen palveluja hyödyntäen. Nopeat kokeilut avaavat tietoisuutta uusista, älykkäistä ja kestävistä liikkumisratkaisuista, mutta pysyviä muutoksia liikkumiseen ne eivät ratkaise heti, vaan istuttavat ratkaisun siemenen muhimaan. Perille Asti -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa.

Hankkeen keskeisimmät opit yhteiskehittämisestä on koottu julkaisuun, joka kokoaa kokeilujen tuloksia yhteen. Julkaisun löydät täältä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-203-2:

 

Lisätiedot: Mira Rajalakso, projektipäällikkö, Elinkeinopalvelut, Vantaan kaupunki, 043 825 927

Uutiset
22.9.2021 Vantaa, Kerava ja Järvenpää tavoittelevat yhdessä kaupungin ja yritysten välistä kestävää ilmastoyhteistyötä
15.9.2021 Maksuton asiantuntijasta esihenkilöksi -koulutus yrityksesi ulkomaalaistaustaisille työntekijöille
6.9.2021 Ilmoittaudu maksuttomaan työnantajaneuvontaan kansainvälisen rekrytoinnin tueksi!
2.9.2021 Tuotteistamiskoulutusta ravintola-, kahvila-, leipomo- ja konditoria-alalle
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa