Kansainvälisen osaajan rekrytointipolku ja palvelukartta työnantajille

Tutustu Kansainvälisen osaajan rekrytointipolun vinkkilistaan täällä!

IHH työnantajaneuvonta – Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta yleisneuvontaa työnantajille kansainväliseen työvoimaan, työperäiseen maahanmuuttoon, rekrytointiprosesseihin ja työ- ja oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä.

YritysOhjaamo – Vantaan kaupunki

Tietoa ja neuvontaa työllistämisen taloudellisista tuista.

Vantaan osaamiskeskus – Vantaan kaupunki

Konsultoi yrityksiä monikulttuuriseen työyhteisöön liittyvissä kysymyksissä.

Talent Vantaa – Vantaan kaupunki

Vantaan kaupungin Talent -palvelu kartoittaa yrityksen tarpeet ja ohjaa eteenpäin.

Yrityskummit

Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden, kuten kansainvälistymisen, ratkaisemiseksi

Työnantajaneuvonta – Maahanmuuttovirasto

Puhelinneuvonnasta voit kysyä esimerkiksi työntekijöiden oleskeluluvista, hakemusten täyttämisestä ja työnteko-oikeudesta.

Kansainvälisten rekrytoinnin opas – Business Finland

Opas seuraa rekrytointiprosessin eri vaiheita rekrytoinnin suunnittelusta työntekijän työn aloittamiseen

 

Valmiuksien parantaminen

Mentorointiohjelmat – Talent Boost

Kansallinen Talent Boost-verkosto koordinoi yrityksille suunnattuja mentorointiohjelmia.

Talent Boost mittari – Helsingin seudun kauppakamari

Luotaa yrityksen valmiutta ja kehittämisalueita kansainvälisen henkilöstön osaamisen hyödyntämisessä. Kysely kartoittaa organisaation vahvuuksia ja kehityskohteita

Rekrytointi ulkomailta: suomi.fi

Palvelusta löydät ohjeita rekrytointiin ulkomailta

Finland Toolbox

Hyödynnä Suomi-aiheista materiaalipankkia osaajien houkuttelussa ulkomailta

 Talent Boost– Business Finland 

Ulkomaalaisen työntekijän rekrytointioppaita

Työntekijän rekrytointi ulkomailta -opas – Business Oulu

Selkokielinen opas työntekijän rekrytointiin ulkomailta (2019).

Kansainvälisen osaajan rekrytointi – opas työnantajalle – International HUB Tampere

Oppaassa esitellään keskeisimmät asiat, jotka kansainvälisen työntekijän palkkaamisessa on otettava huomioon (2020).

Kansainvälisten rekrytoinnin opas – Business Finland

Opas seuraa rekrytointiprosessin eri vaiheita rekrytoinnin suunnittelusta työntekijän työn aloittamiseen

Korkeakouluyhteistyö

Jobteaser

Mahdollisuus etsiä osaajia osaajapoolista, tehdä työnantajaesittelyitä sekä ilmoittaa avoimista työpaikoista.

Mukana valtaosa yliopistoista ja korkeakouluista

Esimerkkejä korkeakoulujen ja yliopistojen Talent – ohjelmista

HelsinkiUni International Talent Programme – Helsingin yliopisto

Mentorointiohjelma, jonka avulla yritykset ja kansainväliset opiskelijat tutustuvat toisiinsa.

Aalto International Talent Programme – Aalto yliopisto

Tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kertoa toiminnastaan ja uramahdollisuuksistaa sekä houkutella tulevaisuuden parhaita kv-osaajia

Hanken Talent Programme – Hanken

Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia yrityksille ja Hankenin kansainvälisten opiskelijoille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osaajien löytäminen

Rekrytointikanavat

Jobs in Finland –Business Finland

Koko maan kattava sivusto työpaikoista, jotka eivät vaadi suomen kielen taitoa.

Jobs in Vantaa

Englanninkielinen rekrytointisivusto, joka kokoaa työmahdollisuuksia Vantaalta. Mahdollisuus löytää osaajien CV:t

Ehdokashaku –TE-palvelut

Räätälöity palvelu, jossa TE-toimisto valitsee potentiaalisimmat hakijat asiakasrekisteristä mm. aiemman työkokemuksen ja koulutuksen perusteella. Hakijat esihaastatellaan työnantajan antamien toiveiden mukaisesti. Karsinnan jälkeen työnhakijoiden tiedot lähetetään työnantajalle, jonka jälkeen työnantaja sopii työnhakijan kanssa jatkotoimenpiteistä.

Englanninkieliset FEC-rekrytointiohjelmat

F.E.C-ohjelmat (Further Educated with Companies) yhdistävät jatkokoulutuksen avulla työntekijän ja työnantajan. F.E.C-ohjelmat ovat erinomainen tapa työllistyä ja työllistää. Lisätietoa TE-toimistosta.

Jobteaser

Mahdollisuus etsiä osaajia osaajapoolista, tehdä työnantajaesittelyitä sekä ilmoittaa avoimista työpaikoista. Mukana valtaosa yliopistoista ja korkeakouluista

Helsinki Business Hub – Helsinki Business Hub

Auttaa yrityksiä löytämään tekniikan alan osaajia ulkomailta, toteuttaa osaajien houkuttelumatkoja ulkomaille, tulossa osaajapooli. 90 days a Finn -kampanja.

EURES-palvelut – TE-palvelut

Yhteistyöverkoston avulla voi julkaista työpaikkailmoituksen valitussa kohdemaassa, jossa on saatavuutta osaavista työntekijöistä. Työnantaja voi myös hyödyntää EURES-portaalia ja CV-pankkia. Antaa neuvontaa kolmansista maista rekrytoitaessa silloin kun tarvitaan työlupaa. Lisätietoa TE-toimiston työlupapalveluista verkkosivuilta tai tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi, p. 0295 040 019 (ma-pe klo 9.00–11.00).

Osaajien löytäminen

Rekrytointitapahtumat

Talent Boost -rekrytointitapahtumat

Tarjoaa yrityksille mahdolisuuden tutustua kansainvälisiin osaajiin ja laajentaa osaajapoolia.

Virtuaaliset European Online Job Days -rekrytointimessut – TE-palvelut

Mahdollisuus tavata ammattitaitoisia ja korkeasti koulutettuja työnhakijoita ympäri Eurooppaa.

TE-live – TE-palvelut

Tarjoaa rekrytoinneille näkyvyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti työnantajamielikuvaan. Rekrylähetyksessä on mahdollista kertoa organisaation arvoista ja työkulttuurista sekä vastata hakijoiden kysymyksiin.

Taloudellinen tuki

Talent Explorer – Business Finland

Rahoituksen avulla on mahdollista palkata asiantuntija edistämään yrityksen liiketoimintaa uudella kansainvälisellä markkinalla.

EURES-palkkatuki – TE-palvelut

tarkoitettu 18-35 -vuotiaan työntekijän palkkaamiseen toisesta EU-maasta. Tukea myönnetään työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Reactivate 35+ -tuki – TE-palvelut

tarkoitettu vähintään 35-vuotiaan osaajan rekrytoinnin tueksi toisesta EU-maasta. Tukea myönnetään työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

 

Asettautuminen

International House Helsinki

Puhelinneuvontaa esim. asumisesta, päivähoidosta ja koulutuksesta.

Welcome to Vantaa

Tietoa Vantaalla asumisesta ja kaupungin palveluista.

Spouse Program –Helsingin kaupunki

Monipuolista tukea Suomeen muuttaneille kansainvälisten osaajien puolisoille asettautumisessa.

Työhallinnon palvelut työpaikalle

Työpaikkasuomi ja -ruotsi – ELY-keskus

Kielikoulutusta yrityksille, joissa on ulkomaalaistaustaista työvoimaa tai joiden henkilöstöön kuuluu eri kansalaisuuksia, joiden suomen tai ruotsin kielen taito tarvitsee kehitystä.

Monimuotoinen työyhteisö -koulutus

Tukee työyhteisön valmiuksia toimia yhdessä erilaisuutta hyödyntäen.

TäsmäKoulutus – TE-palvelut

Henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu.

Kaupalliset relokaatiopalvelut

Finland Relocation

Alfa Moving

KPMG Relocation

Barona Relocation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Vantaa