Ohjaus- ja neuvontapalvelut

SIMHE-palvelut maahan- muuttajille

Monipuolista tukea korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille.

International House Helsinki

Monipuolista yleisneuvontaa pääkaupunkiseudun palveluista.

Vantaan osaamiskeskus

Tarjoaa tukea maahanmuuttajille mm. oman osaamisen tunnistamiseen ja työllistymiseen liittyen.

Korkeasti koulutettujen osaamiskeskus

Uravalmennusta, osaamisen tunnistamista ja koulutusta kuntakokeilun asiakkaille.

Valmiuksien parantaminen

Työnhakutaitoja kehittävät palvelut

Miksi Vantaa?
Suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus
Puoliso-ohjelma – Helsingin kaupunki

Monipuolista tukea Suomeen muuttaneille kansainvälisten osaajien puolisoille asettautumisessa ja työllistymisessä.

The Shortcut

Organisaation tavoite on parantaa ja laajentaa startup-yhteisöä. Järjestää työpajoja ja tapahtumia.

Kielitaidon kehittäminen

aviapolis vantaa
YLE:n kielikoulu

Auttaa suomen ja ruotsin opiskelussa mahdollistamalla Ylen sisältöjen seuraamisen.

Helsingin seudun kesäyliopisto

Monipuolinen valikoima eri tasoisia suomen kielen kursseja.

Omnia Espoo
Helsingin työväenopisto
InfoFinland

Kokoaa verkossa saatavilla olevat eri tasoiset suomen kielen kurssit.

Finnishcourses.fi

Kokoaa suomen kielen kurssit yhdelle sivustolle.

Vantaan kaupungin aikuisopisto

Yrittäjyystaitoja edistävät palvelut

The Shortcut

Organisaation tavoite on parantaa ja laajentaa startup-yhteisöä. Järjestää työpajoja ja tapahtumia.

NewCo

Yritysneuvontaa yrityksen perustamiseen, aloittelevan liiketoiminnan kehittämiseen kuin myös startupien kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Finnish language and entrepreneurship for free

Kaikille avoin verkkokurssi yrittäjyydestä.

Entrenpreneurship as a part of career

Verkkokurssi oman osaamisen kaupallistamiseksi. Esittelee yrittäjyyden eri muodot.

Yrittäjyys- osaamisen syventäminen selkosuomeksi
Towards entrepreneurship online training
Kuvituskuva, sieni vihreällä taustalla
YritysVantaa

Monipuolista neuvontaa yrityksen perustamisessa.

Yrittäjyys- ohjelma Startup Refugees

Tukee maahan muuttaneita yritystoiminnan perustamisessa.

Ammatillisen osaamisen kehittäminen

FiTech

Tarjoaa kaikille avoimia, maksuttomia yliopistokursseja kaikista tekniikan alan yliopistoista Suomessa. Kursseja runsaasti myös englanniksi.

Opintopolku

Mahdollisuus selailla eri aloja ja tutkintoja, saada tietoa opinnoista sekä etsiä eri tasoisia koulutuksia.

Miksi Vantaa?

Rekrytointipalvelut ja cv-pankit

 • Jobs in Finland

  Työ- ja harjoittelumahdollisuuksia vastavalmistuneille.

 • Jobs In Vantaa

  Englanninkielinen rekrytointisivusto, joka kokoaa työmahdollisuuksia Vantaalta. Mahdollisuus rekisteröidä CV osaajapooliin.

 • Talent Pool Helsinki

  Osaajapooli, josta yritysten on mahdollista löytää tarpeitaan vastaavaa kansainvälistää osaamista.

 • EURES

  Mahdollisuus luoda CV Euroopan laajuiseen CV pankkiin. Lisäksi rekrytointimessuja ja neuvontapalveluita.

 • Jobteaser

  Työ- ja harjoittelumahdollisuuksia vastavalmistuneille.

 • Työllisyysohjelma - Startup Refugees

  Työmahdollisuuksia luomalla profiili Match Made in Startup Refugees -järjestelmään.

 • Pointer Potential

  Mahdollisuus rekisteröidä CV palveluun. Henkilökohtaista uraohjausta.

Mentorointi ja verkostoituminen

Kotoutumisen tukena.fi

Matalan kynnyksen kotoutumista ja työllistymistä tukevaa toimintaa.

International Working Women of Finland

Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten naisten yhteisö, joka järjestää työpajoja ja verkostoitumistilaisuuksia.

Spouse Program Espoo

Services for spouses

Mothers in Business

Järjestää vapaamuotoista verkostoitumista suomalaisten ja kansainvälisten uraäitien välillä.

WOMENTO –Väestöliitto

Tavoitteellista työuramentorointia korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille naisille.

Dörren –Luckan Integration

Saattaa yhteen paikallisia ja kansainvälisiä osaajia samalta alalta.

Suomen mentorit

Englanninkielinen, nuorille ja korkeasti koulutetuille henkilöille suunnattu mentorointiohjelma, jonka avulla mentoroitavat saavat tukea työnhakuun ja urasuunnitelmiin.

Yliopistojen Talent-ohjelmat

Aviapolis Vantaa
Hanken Talent Programme

Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia yrityksille ja Hankenin kansainvälisten opiskelijoille.

Helsinkiuni international talent programme
Aalto international talent programme

Kunnan työllisyyspalvelut alkuvaiheen maahanmuutajille

Alkukartoitus

Kartoitetaan asiakkaan osaaminen, kielitaito ja koulutus.

Kotoutumis- suunnitelma

Yksilöllinen suunnitelma kotoutumista edistävistä palveluista.

Kotoutumis- koulutus

Korkeakoulutettujen alkuvaiheen nopea polku, joka sisältää mm. suomen tai ruotsin kielen opiskelua sekä tutustumista suomalaiseen työelämään, 120 otp.

Lentoasema Vantaa
Business Vantaa