Ohjaus- ja neuvontapalvelut

SIMHE-palvelut maahan- muuttajille
International House Helsinki
Vantaan osaamiskeskus
Korkeasti koulutettujen osaamiskeskus

Valmiuksien parantaminen

Työnhakutaitoja kehittävät palvelut

Miksi Vantaa?
Suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus
Puoliso-ohjelma – Helsingin kaupunki
The Shortcut

Kielitaidon kehittäminen

aviapolis vantaa
YLE:n kielikoulu
Helsingin seudun kesäyliopisto
Omnia Espoo
Helsingin työväenopisto
InfoFinland
Finnishcourses.fi
Vantaan kaupungin aikuisopisto

Yrittäjyystaitoja edistävät palvelut

The Shortcut
NewCo
Finnish language and entrepreneurship for free
Entrenpreneurship as a part of career
Yrittäjyys- osaamisen syventäminen selkosuomeksi
Towards entrepreneurship online training
YritysVantaa
Yrittäjyys- ohjelma Startup Refugees

Ammatillisen osaamisen kehittäminen

FiTech
Opintopolku
Miksi Vantaa?

Rekrytointipalvelut ja cv-pankit

  • Jobs in Finland
  • Jobs In Vantaa
  • Talent Pool Helsinki
  • EURES
  • Jobteaser
  • Työllisyysohjelma - Startup Refugees
  • Pointer Potential

Mentorointi ja verkostoituminen

Kotoutumisen tukena.fi
Miksi Vantaa?
International Working Women of Finland
EntryPoint - Helsingin seudun kauppakamari
Mothers in Business
WOMENTO –Väestöliitto
Dörren –Luckan Integration
Suomen mentorit

Yliopistojen Talent-ohjelmat

Aviapolis Vantaa
Hanken Talent Programme
Helsinkiuni international talent programme
Aalto international talent programme

Kunnan työllisyyspalvelut alkuvaiheen maahanmuutajille

Alkukartoitus
Kotoutumis- suunnitelma
Kotoutumis- koulutus
Lentoasema Vantaa
Business Vantaa