Kansainvälisen osaajan tyonhaun polku

Tutustu kansainvälisen osaajan työnhaun polun vinkkilistaan täällä!

Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Korkeasti koulutettujen osaamiskeskus

Metropolia yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaa-Keravan kuntakokeilujen kanssa.

Uravalmennusta, osaamisen tunnistamista ja koulutusta kuntakokeilun asiakkaille.

Vantaan osaamiskeskus

Tarjoaa tukea maahanmuuttajille oman osaamisen tunnistamiseen, työllistymiseen sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen

International House Helsinki

Monipuolista yleisneuvontaa pääkaupunkiseudun palveluista

Vantaa-Kerava työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajien ohjaus- ja neuvonta palvelut

SIMHE-palvelut maahanmuuttajille –Metropolia

Monipuolista tukea korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, esim. henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sekä apua osaamisen tunnistamiseen

Valmiuksien parantaminen

Työnhakutaitoja kehittävät palvelut

Korkeakoulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus

Suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus. Tavoitteena kielitaidon taitotaso C.

Fast Path -orientaatiojakso  –TE-toimisto

englanninkielinen työelämäorientaatio, 20 otp

Puoliso-ohjelma – Helsingin kaupunki

monipuolista tukea Suomeen muuttaneille kansainvälisten osaajien puolisoille asettautumisessa ja työllistymisessä.

The Shortcut

Organisaation tavoite on parantaa ja laajentaa startup-yhteisöä. Järjestää työpajoja ja tapahtumia.

 

 

 

Valmiuksien parantaminen

Kielitaidon kehittäminen

InfoFinland

Kokoaa verkossa saatavilla olevat eri tasoiset suomen kielen kurssit.

Korkeakoulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus

Suomen kielen taitoa ja työnhakuvalmiuksia kehittävä koulutus. Tavoitteena kielitaidon taitotaso C.

Finnishcourses.fi

Kokoaa suomen kielen kurssit yhdelle sivustolle.

Alueelliset kansalais- ja työväenopistot

Vantaan kaupungin aikuisopisto

Helsingin työväenopisto

Omnia, Espoo

YLE:n kielikoulu

Auttaa suomen ja ruotsin opiskelussa mahdollistamalla Ylen sisältöjen seuraamisen

Helsingin seudun kesäyliopisto

Monipuolinen valikoima eri tasoisia suomen kielen kursseja.

Valmiuksien parantaminen

Yrittäjyystaitoja edistävät palvelut

Yrittäjyysohjelma –Startup Refugees

Tukee maahan muuttaneita yritystoiminnan perustamisessa.

YritysVantaa

Monipuolista neuvontaa yrityksen perustamisessa

TE-toimiston yrittäjyyspalvelut maahan muuttaneille

Towards entrepreneurship online training

Yrittäjyysosaamisen syventäminen selkosuomeksi

Palvelut ja hakuajat vaihtelevat

Entrenpreneurship as a part of career – Laurea amk

Verkkokurssi oman osaamisen kaupallistamiseksi. Esittelee yrittäjyyden eri muodot.

Finnish language and entrepreneurship for free

Kaikille avoin verkkokurssi yrittäjyydestä.

NewCo

Yritysneuvontaa yrityksen perustamiseen, aloittelevan liiketoiminnan kehittämiseen kuin myös startupien kasvuun ja kansainvälistymiseen.

The Shortcut

Organisaation tavoite on parantaa ja laajentaa startup-yhteisöä. Järjestää työpajoja ja tapahtumia.

Valmiuksien parantaminen

Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Englanninkieliset – FEC-rekrytointiohjelmat

Further Educated with Companies

Yhdistävät jatkokoulutuksen avulla työntekijän ja työnantajan. Työttömille työnhakijoille.

FiTech

Tarjoaa kaikille avoimia, maksuttomia yliopistokursseja kaikista tekniikan alan yliopistoista Suomessa.

Kursseja runsaasti myös englanniksi.

Opintopolku.fi

Mahdollisuus selailla eri aloja ja tutkintoja, saada tietoa opinnoista sekä etsiä eri tasoisia koulutuksia

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrytointipalvelut ja CV-pankit

Jobs in Finland

Työmahdollisuuksia englanninkielisille osaajille (ei vaatimusta suomen kielen taidosta).

Jobs In Vantaa

Englanninkielinen rekrytointisivusto, joka kokoaa työmahdollisuuksia Vantaalta. Mahdollisuus rekisteröidä CV osaajapooliin.

Talent Pool Helsinki – Helsinki Business Hub

Osaajapooli, josta yritysten on mahdollista löytää tarpeitaan vastaavaa kansainvälistää osaamista.

EURES

Mahdollisuus luoda CV Euroopan laajuiseen CV pankkiin. Lisäksi rekrytointimessuja ja neuvontapalveluita.

Jobteaser

Työ- ja harjoittelumahdollisuuksia vastavalmistuneille.

Työllisyysohjelma

Startup Refugees

Mahdollisuus saada työmahdollisuuksia luomalla profiili Match Made in Startup Refugees -järjestelmään.

Pointer Potential

mahdollisuus rekisteröidä CV palveluun. Henkilökohtaista uraohjausta.

 

Mentorointi ja verkostoituminen

Mentorointiohjelma –Suomen mentorit

Englanninkielinen, nuorille ja korkeasti koulutetuille henkilöille suunnattu mentorointiohjelma, jonka avulla mentoroitavat saavat tukea työnhakuun ja urasuunnitelmiin.

Dörren –Luckan Integration

Saattaa yhteen paikallisia ja kansainvälisiä osaajia samalta alalta.

WOMENTO –Väestöliitto

Tavoitteellista työuramentorointia korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille naisille.

Mothers in Business

Järjestää vapaamuotoista verkostoitumista suomalaisten ja kansainvälisten uraäitien välillä.

EntryPoint – Helsingin seudun kauppakamari

Parantaa työnantajien ja Suomessa olevien kansainvälisten osaajien yhteyksiä ja verkostoja

Mentorointi ja verkostoituminen

International Working Women of Finland

Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten naisten yhteisö, joka järjestää työpajoja ja verkostoitumistilaisuuksia.

Kotoutumisentukena.fi

Matalan kynnyksen kotoutumista ja työllistymistä tukevaa toimintaa.

Yliopistojen Talent-ohjelmat

Hanken Talent Programme

Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia yrityksille ja Hankenin kansainvälisten opiskelijoille.

HelsinkiUni International Talent Programme

Mentorointiohjelman avulla yritykset ja kansainväliset opiskelijat tutustuvat toisiinsa

Aalto International Talent Programme

Kokoaa yhteen Aallon kansainvälisiä opiskelijoita ja työnantajia, jotka etsivät kansainvälisiä osaajia.

Kunnan työllisyyspalvelut alkuvaiheen maahanmuuttajalle

Alkukartoitus

Kartoitetaan asiakkaan osaaminen, kielitaito ja koulutus.

Kotoutumissuunnitelma

Yksilöllinen suunnitelma kotoutumista edistävistä palveluista.

Fast Path -orientaatiojakso  –TE-toimisto

Englanninkielinen työelämäorientaatio, 20 otp

Kotoutumiskoulutus

korkeakoulutettujen alkuvaiheen nopea polku, joka sisältää suomen tai ruotsin kielen opiskelua, yhteiskuntatietoutta sekä tutustumista suomalaiseen työelämään, 120 otp

Business Vantaa