Salamaprojekteilla osaamista, kilpailukykyä ja verkostoja

Käynnissä on ns. neljäs teollinen vallankumous, jossa fyysinen ja digitaalinen maailma yhdistyvät kyberfyysisiksi järjestelmiksi. Industry 4.0 -teollisuuden digitalisaatio mullistaa teollisuuden kentän tuotannosta toimintamalleihin. Teollisten murrosten yhteydessä on tyypillistä, että uutta ja osin kypsymätöntä teknologiaa on tarjolla, mutta yritykset sekä alan toimijat eivät vielä tiedä, miten ja missä vaiheessa teknologioita tulisi ja kannattaisi lähteä soveltamaan.

Suomella on loistava tilaisuus aloittaa teknologioiden hyödyntäminen nyt, kun siitä voi vielä saada merkittävää kilpailuetua lokaalisti ja globaalisti. Yrityksillä on selkeä tarve kehittää osaamistaan, kokeilla ja puntaroida uusia ratkaisuja ja sitä kautta saada tietoa päätöksenteon tueksi. Varhaisille adoptoijille hyödyt voivat olla suuria; toisaalta teknologiat ovat melko monimutkaisia ja kalliita ja epäonnistuneiden hankkeiden riskit ovat melko korkeat. Tätä aluetta tutkimalla voidaan antaa yrityksille uutta tietoa ja tarjota myös tutkimustietoja tukemaan päätöksiä siitä, missä ja milloin teknologioita kannattaa käyttää.

Digi-Salama-hankkeessa toteutetaan Uudenmaan pk-yrityksissä ketteriä Salamaprojekteja viidessä, digitaalisessa Industry 4.0 -teemassa: Cobotit, Autonomiset liikkuvat robotit, Digital Twin -teknologia, Tekoäly ja koneoppiminen automaatiossa sekä VR/AR/Holodeck. Digi-Salama-hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, kykyä soveltaa uusia teknologioita sekä valmiita toimintakonsepteja. Hanke kasvattaa erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä, linkittää ne kansainvälisiin verkostoihin johtaa uusiin mahdollisiin investointeihin sekä kokoaa asiantuntijaverkoston. Lisäksi tarkastellaan, voidaanko uusilla teknologioilla vaikuttaa energiankulutukseen, materiaalitehokkuuteen ja hiilineutraaliuteen.

Salamaprojekteja toteutetaan yhteensä 25 kappaletta

Projektien toimialoja ovat logistiikka, elintarvike, kiertotalous, kiinteistö ja korkean osaamisen tuotanto. Hankkeen toimijat valmistelevat Salamaprojektit yrityskohtaisesti. Jokaisen viiden teeman osalta tehdään toimialakohtaisesti viisi projektia. Projektien kimpussa tulee ”touhuamaan” noin 200 muutosagenttia, asiantuntijaa ja opiskelijaa.

Kokonaan uusia tai jo toisella toimialalla toimivia ratkaisuja etsitään ja sovelletaan yhteistyössä yritysten kanssa. Pk-yritykset (25 kpl), joihin projektit tehdään, valitaan sekä kiinnostuksen että soveltuvuuden mukaisesti Uudeltamaalta edellä mainituilta toimialoilta. Hankkeen toimijat valmistelevat Salamaprojektit yrityskohtaisesti. Salamaprojektin toteuttamisesta vastaavat Metropolian asiantuntijat yhdessä projektiassistentin ja teemaan nimetyn mentorin kanssa. Lisäksi Salamaprojektien toteutusta tukevat Metropolian opiskelijat. Jokaisesta Salamaprojektista tehdään esiselvitys sekä vaatimusmäärittely. Salamaprojektien esiselvitys tehdään teemavastaavan toimesta, ja tarvittaessa apuna on innovaatioprojektiryhmä. Itse projektin toteutus tapahtuu teemavastaavan ja projektiassistentin toimesta.

Kääritään hihat ja aletaan yhdessä hommiin!

Kiinnostuitko, haluatko mukaan? Ole yhteydessä!

Antti Liljaniemi / Metropolia AMK / Digi-Salama projektipäällikkö Puh. 0400 240 756 / antti.liljaniemi@metropolia.fi

Mirka Järnefelt / Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut

Puh. 040 125 8535 / mirka.jarnefelt@vantaa.fi

metropolia.digisalama.fi

#digisalama #osaamista #kilpailukykya #verkostoja

Uutiset
3.12.2021 MUUVO - muutosvoimaa osaamisesta
2.12.2021 Vantaalaisissa yrityksissä tarvetta kansainvälisiin rekrytointeihin
17.11.2021 Get to know our International Talent - Barbora Kachlíková
9.11.2021 Yritys, kaipaatko tukea toimintaasi? Osallistu Talent Vantaan yrityswebinaareihin!
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa