GRUNDA ETT FÖRETAG

Ska du grunda ett företag i Vanda? Har du frågor om företagande i Finland? Varifrån får man finansiering för nyetablerat företag, varifrån lokaler och varifrån hjälp i olika problemsituationer?

Den här delen ger dig information om allt när det gäller att grunda ett företag.

 • 1
  ENTERPRISEVANTAA AT YOUR SERVICE

  FöretagsVandas sakkunniga rådgivare hjälper dig i olika slags frågor när det gäller att grunda företag, allt från att göra upp en affärsverksamhetsplan till att ansöka om startpeng.

  Boka tid nu (på finska och engelska)
 • 2
  FÖRETAGSACCELERATORN TURBIINI

  Företagsacceleratorn Turbiini erbjuder stöd och hjälp till nya uppstartsföretag i Vanda och söker aktivt nya företagsidéer. Turbiini hjälper att göra affärsidéer till team, uppstartsföretag och tillväxtföretag.

  Läs mer (på finska och engelska)
 • 3
  KIITORATA ARBETSUTRYMMEN FÖR NYA FÖRETAGARE

  Behöver ditt företag kontorslokaler eller arbetsutrymme på paradplats i Vanda? Nu har du möjlighet att hyra Kiitorata lokaler för eget bruk från Företagsservicecentret Leija. Dessutom erbjuder Leija ditt företag utmärkta förhållanden för möten med kunder och samarbetsparter i en representativ och företagarvänlig miljö.

  Ta kontakt och fråga mer (på finska och engelska)

FÖRETAGSSERVICECENTRET LEIJA

Rådgivningstjänster gällande företagande finns under ett och samma tak i Vanda, i Företagsservicecentret Leija. I Leija verkar bland annat FöretagsVanda, Handelskammaren, Företagsnavigatorn, Vanda Företagare, Arbets- och näringscentralen, Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) och Innovationsfinansieringsverket Tekes.

Läs mer om Företagsservicecentret Leija

Business Vantaa