ATT STARTA FÖRETAGSVERKSAMHETEN

Att grunda ett företag väcker många frågor. Boka tid (på finska och engelska) till FöretagsVandas sakkunniga rådgivare och få hjälp i olika frågor vad gäller att grunda ett företag konfidentiellt och gratis. FöretagsVanda hjälper dig att utveckla din affärsidé till en affärsverksamhetsplan, ger råd om hur du ansöker om startpeng och hjälper dig i alla frågor kring grundande av ett företag.

Du kan också bekanta dig på egen hand med FöretagsVandas verktygslåda för företagare (på finska och engelska) och ta del av anvisningarna om företagandet i Finland och gör upp din affärsverksamhetsplan med hjälp av verktygslådan.

Företagsacceleratorn Turbiini hjälper teknologintensiva företag som befinner sig i en s.k. pre-startup fas att komma i gång med företagsverksamheten genom att sparra och utveckla din affärsidé tillsammans med dig.

Ett sätt att starta företagsverksamheten är att utbilda sig till företagare vid arbets- och näringsbyråns företagarutbildningar. De avgiftsfria företagarutbildningarna är ett nyttigt och populärt sätt att börja sin företagsverksamhet.

Behöver du en verksamhetslokal?

Ett av de första stegen när man grundar ett företag är att hitta en lokal. Företagsservicecentret Leijas Kiitorata arbetsutrymmen passar bra för en ny företagare. Utöver det egna arbetsutrymmet erbjuder Leija fina utrymmen där ditt företag kan träffa kunder och samarbetsparter. I Kiitorata lokalerna kan du också skapa kontakter och nätverk med andra företagarkollegor som jobbar i Leijas utrymmen. Du kan fråga mer om lokalerna av rådgivarna vid FöretagsVanda här (på finska och engelska).

Läs mer om att etablera sig i Vanda. 

start a business vantaa
start a business vantaa
start a business vantaa
start a business vantaa

Företagsverksamhetens tillståndsfrågor

När företagsverksamheten inleds är det viktigt att reda på om den planerade näringsverksamheten är tillstånds- eller allmänpliktig i Finland. På Företagsfinlands webbsidor finner du information om de näringsgrenar för vilka det krävs  separat tillstånd, anmälan eller registrering. Flera företagsverksamheter behöver också ett miljötillstånd. Du kan kontrollera på Vanda stads webbsidor  (på finska och engelska), om det krävs miljötillstånd för din företagsverksamhet.
Tillstånd för bebyggd miljö kan sökas elektroniskt från Lupapiste.  Tjänsterna för planering och byggande fås över en och samma disk, från markanvändningens kundservice.

Jag fick mycket nyttig information om att grunda ett företag från FöretagsVanda. Allt blev mycket klarare när jag fick prata med sakkunniga. Det som först kändes jobbigt blev inspirerande till slut! – Martti, 41 år

Business Vantaa