FINANSIERING

Företagsverksamhetens första och grundläggande frågor är: varifrån får man finansiering till företaget? Också för beskattningsfrågor krävs sakkunniga svar. FöretagsVandas kostnadsfria företagsrådgivning  (på finska och engelska) hjälper dig med att utreda dina finansieringsbehov och lösningar till dessa behov.

En ny företagare kan också ansöka om startpeng för företagets startfas.  Startpeng beviljas av arbets- och näringsbyrån.

Av Finnvera kan man ansöka om lån för att underlätta företagets startfas. På webbplatsen Business Finland finns alla offentliga finansieringskällor behändigt samlade på ett och samma ställe, allt från bidrag till lån. Bekanta dig också med businessänglarnas verksamhet och deras investeringshjälp (på finska och engelska).

Vid olika problemsituationer kan man vända sig till rådgivningstjänsten FöretagsFinlands Ekonomihjälp.

Företagets beskattning

skatteförvaltningens webbsidor hittar du allt vad en ny företagare behöver veta om företagsverksamhetens beskattning. Om du behöver mer information kan du kontakta skattebyrån.

Financing Vantaa
Financing Vantaa
Business taxation vantaa
Business Vantaa