Från kris till förnyelse – Vanda Näringslivsdag 24.11.2020

Vandas 44e Närsingslivsdag ordnas i år den 24.11.2020 kl, 12-14 under temat ”Från kris till förnyelse”

Keynote är näringsminister Mika Lintilä, som talar med rubriken ”Företagens innovativa lösningar i undantagstillstånd, samt offentliga sektorns roll som stödare”

På grund av det rådande epidemiläget ordnar vi årets Näringslivsdag på nätet. Evenemanget är huvudsakligen på finska. 

Länk till live stream: https://vantaakanava.fi/

Varmt välkommen! 

Program 

Välkomstord

Antti Lindtman, ordförande för Vanda stadsfullmäktige 

Ekosystemer som drivkraft för företagstillväxt

Mirva Lampinen, Co-Creation Manager, VTT

Företagens innovativa lösningar i undantagstillstånd samt offentliga sektorns stöd för dessa 

Mika Lintilä, näringsminister 

Vanda stad som företagens stöd i kris och tillväxt

Ritva Viljanen, stadsdirektör för Vanda

Om att vara restaurangägare i en kraftigt växande stad under undantagstillstånd  

Kimmo Bergman, restaurangföretagareMinttiravintolat Ab  

Flygresandets framtid efter coronakrisen  

Ulla Lettijeff, Flygplatschef 

Utdelning av Vanda-medaljen  

Sari Multala, ordförande för Vanda stads stadsstyrelse  

 

Evenemanget avslutas ca. kl. 14. Programledare är Vanda stads näringsdirektör Kimmo Viljamaa.

Näringslivsdagen ordnas som samarbete av Vanda stad, Handelskammaren i Vanda och Vantaan Yrittäjät.

 

Blog
4.10.2021 Omvälvningen i arbetet och den framtida staden, Vandas näringslivsdag 2021
1.10.2020 Från kris till förnyelse - Vanda Näringslivsdag 24.11.2020
11.10.2018 Fem miljoner i finansiering för samhällsansvar som stöder tillväxten
See all articles
Business Vantaa