Från kris till förnyelse – Vanda Näringslivsdag 24.11.2020

Vandas 44e Närsingslivsdag ordnas i år den 24.11.2020 kl, 12-14 under temat ”Från kris till förnyelse”

Keynote är näringsminister Mika Lintilä, som talar med rubriken ”Företagens innovativa lösningar i undantagstillstånd, samt offentliga sektorns roll som stödare”

På grund av det rådande epidemiläget ordnar vi årets Näringslivsdag på distans med Microsoft Teams Live. Evenemanget är huvudsakligen på finska. 

Anmäl dig här. 

Varmt välkommen! 

Program 

Välkomstord

Antti Lindtman, ordförande för Vanda stadsfullmäktige 

Företagens innovativa lösningar i undantagstillstånd samt offentliga sektorns stöd för dessa 

Mika Lintilä, näringsminister 

Vanda stad som företagens stöd i kris och tillväxt

Ritva Viljanen, stadsdirektör för Vanda

Ekosystemer som drivkraft för företagstillväxt

Mirva Lampinen, Co-Creation Manager, VTT

Flygresandets framtid efter coronakrisen  

Kimmo Mäki, verkställande direktör, Finavia 

Om att vara restaurangägare i en kraftigt växande stad under undantagstillstånd  

Kimmo Bergman, restaurangföretagareMinttiravintolat Ab  

Utdelning av Vanda-medaljen  

Sari Multala, ordförande för Vanda stads stadsstyrelse  

 

Evenemanget avslutas ca. kl. 14. Programledare är Vanda stads näringsdirektör Kimmo Viljamaa.

Näringslivsdagen ordnas som samarbete av Vanda stad, Handelskammaren i Vanda och Vantaan Yrittäjät.

 

Blog
1.10.2020 Från kris till förnyelse - Vanda Näringslivsdag 24.11.2020
11.10.2018 Fem miljoner i finansiering för samhällsansvar som stöder tillväxten
See all articles
Business Vantaa