HITTA MEDARBETARE

Söker du arbetskraft till ditt företag? Kontakta arbets- och näringsbyråns rekryteringsservice för företagskunder.

Företagsnavigatorn vid Vanda stad erbjuder företag och andra arbetsgivare kostnadsfria tjänster som hjälper företagen att ansöka om understöd och bidrag för rekrytering och hitta rätt slags arbetskraft.  Dessutom hjälper Företagsnavigatorn att ordna rekryteringsträffar, utbildningar och gruppcoachningar. Ta kontakt och fråga mer: yritysohjaamo.organisaatio@vantaa.fi

Alternativt kan du också rekrytera lämpliga medarbetare för ditt företag från utlandet.  I Eures European Job Mobility Portal möts europeiska arbetsgivare och arbetstagare.

Webbsidan Jobs @ Aviapolis är en mötesplats för arbetstagare och arbetsgivare. Du kan lämna din ansökan här och på så vis nå ut till yrkesfolk (endast på finska).

Studerande vid yrkeshögskolan Laurea i Vanda samarbetar med arbetslivet och du kanske hittar den framtida arbetstagaren du sökt från Laurea. Yrkesinstitut Varia samarbetar också aktivt med företag i området (på finska och engelska).

Stöd för sysselsättning

Vanda stad erbjuder olika slags stöd för sysselsättning. Det extra sysselsättningsstödet för företag, Valtti, förbättrar företagens förutsättningar att anställa långtidsarbetslösa. Även organisationer kan ansöka om extra stöd för att anställa arbetslösa. Vanda stad beviljar sommarjobbssedlar för att sysselsätta ungdomar under sommaren. Mer information om alla dessa stödformer fås från Företagsnavigatorn yritysohjaamo@vantaa.fi

Sysselsättningsstöd kan också ansökas från arbets- och näringsbyrån. Lönesubvention gör det lättare att anställa arbetstagare.

MegaRekry Vantaa
Find and emplyee Vantaa
Find and emplyee Vantaa
Find and emplyee Vantaa

När jag slutförde mina studier vid Laurea gjorde jag ett specialanpassat lärdomsprov för ett företag. Resultaten av mitt lärdomsprov användes direkt till att utveckla företagets verksamhet. Det var givande att utföra praktisk forskning som jag visste att skulle vara till nytta för någon på riktigt. Dessutom anställdes jag av samma företag till slut!” – Jannika, 29 år

Business Vantaa