VARFÖR VANDA?

Vanda är en livskraftig och växande stad som är Finlands fjärde största till invånarantalet. Vanda är ett internationellt centrum som kännetecknas av tillväxt och ligger enligt många mätningar på topp i utvecklingen: bäst, snabbast och smidigast. Staden är på första plats inom arbetsplatsutveckling och på ledande plats när det gäller migrationen inom landet. Finlands snabbast växande företagsområde Aviapolis är en drivkraft för ekonomin i Vanda och i det övriga landet.

Som businesstad är Vanda innovativ, inspirerande och internationell. Målet är att vara Finlands mest företagsvänliga stad. I Vanda får företagen en god start, de växer och utvecklas. Stadens enastående läge och tillgänglighet lockar ambitiösa företag och kompetent arbetskraft till området. I nuläget finns det 10 000 verksamma företag i Vanda och de erbjuder över 100 000 arbetsplatser.

I Vanda jobbar man varje dag för att företagen ska nå framgång. Läs varför Vanda är det bästa valet för dig och ditt företag, och bli en av de framgångsrika!

Se video!

FÖRETAGSSERVICEN I VANDA ÄR ÖVERLÄGSET BÄST

I Vanda är företagaren inte ensam. Företagsservice som erbjuds av många olika aktörer skapar ett starkt nätverk som stöd för företagaren. Företagsservicen i Vanda finns under ett och samma tak, i företagsservicecentret Leija. Leija ligger nära köpcentret Jumbo, på adressen Elantovägen 3. I Leija finns bland annat Vanda stads näringsservice, FöretagsVanda, Handelskammaren och Vanda Företagare. Leijas tjänster täcker alla faser i företagets hela livscykel. Leija är ett mycket unikt koncept i Finland.

Ta kontakt med Vandas företagsrådgivare

DET ÄR MYCKET LÄTT ATT TA SIG TILL VANDA

Det centrala läget i landets trafiknät är Vandas särskilda styrka. Helsingfors-Vanda flygplats är den internationella flygtrafikens växande logistiska knutpunkt samt en port mellan öst och väst. Över 16 000 000 resenärer besöker Helsingfors-Vanda flygplats årligen och 90 % av Finlands flygtrafik går via flygplatsen. Dickursby stationscentrum DIXI är Finlands näst livligaste tågstation genom vilken det går tåg bl.a. till Ryssland. Ringbanan där trafiken inleddes 2015 förenar Vandas olika områden, flygplatsen och Helsingfors centrum med varandra.

Lokaler och tomter ligger invid goda trafikförbindelser vid huvudlederna och med kollektivtrafiken inom räckhåll. Aviapolis storområde har varit det område för verksamhetslokaler som haft mest dragningskraft i hela huvudstadsregionen under det senaste årtiondet. Under den tiden har nya lokaler byggts över 900 000  m2-vy, vilket endast Helsingfors södra storområde kommer i närheten av. För nybyggnationer erbjuder Vanda exceptionellt mycket utrymme. Stadens detaljplaner gör det möjligt att ytterligare bygga verksamhetslokaler på över 5 miljoner kvadratmeter våningsyta, varav hälften koncentreras till Ringbanans nya stationsområden.

Sök tomter och lokaler

why vantaa
why vantaa
why vantaa

I VANDA FINNS KOMPETENT ARBETSKRAFT

Vanda lockar kompetent arbetskraft och stadens arbetsplatssufficiens har ökat till över 107 procent. Antalet arbetsplatser är 100 000 för tillfället och ökar hela tiden. Enligt prognoserna kommer det att finnas till och med 50 000 arbetsplatser enbart i Aviapolisområdet år 2020.

Vanda stads företagsnavigator hjälper företag att hitta kompetent arbetskraft. Företagsnavigatorn erbjuder företag och andra arbetsgivare gratis tjänster som hjälper arbetsgivare och arbetstagare att mötas.

Mer information om Vandas rekryteringstjänster

VANDA ÄR ETT HANDELSCENTRUM

Vandas styrka är en mångsidig näringslivsstruktur.  Den mest framstående branschen är handeln, men även service, byggande, lagring och logistik är viktiga branscher. Vanda kan därför kallas Finlands handelshuvudstad.

Industrin i Vanda har en lång historia och utöver produktionsanläggningar finns det olika näringskluster i Vanda. Till exempel är ett flertal internationella aktörer med hög kompetens verksamma i Vandaforsen och Aviapolis.  Veckal å sin sida utvecklas i rask takt till huvudstadsregionens nästa stora näringslivsområde som möjliggör till och med 10 000 arbetsplatser.

Lära känna Aviapolis

why vantaa
why vantaa
why vantaa
why vantaa

VANDA ÄR EN BRA STAD ATT BO I

I Vanda är det också trivsamt och tryggt att bo.  Närheten till naturen och stora skogsområden, högklassiga bostadsområden och god service gör Vanda till ett bra ställe att bo på. De gamla bostadsområdena utvecklas tillsammans med invånarna och i Vanda upplevs deltagandet och aktiviteten som viktigt på hemorten. Vanda är också en av Finlands mest internationella städer där man kan höra över 100 olika språk.  Staden erbjuder mycket god service för den mångkulturella befolkningen.

Vanda växer och utvecklas hela tiden. Stadens gamla stadsdelar förtätas och nya områden som byggs får sin egen karaktär. Till exempel Kivistö, området där bostadsmässan ordnades sommaren 2015, kommer i framtiden att bli ett nytt modernt centrum för huvudstadsregionen och Lejle bjuder på trivsamt boende utmed Ringbanan i ett område där natur och konst berikar varandra.  Inom området Aviapolis som är känt för sina arbetsplatser finns det boende för alla smaker, bekanta dig t.ex. med Herrgårdsforsens färggranna trädgårdsstadsdel.  Vandas förvaltningscentrum, Dickursby, fortsätter att expandera och nya bostäder växer fram i området.  De gamla stadsdelarna Myrbacka, Mårtensdal, Korso och Björkby byggs om till allt mer stadslika och trivsammare områden.

Välkommen till Vanda!

Business Vantaa