UTBILDA & UTVECKLA

Ett företag under utveckling är ett framgångsrikt företag. Ibland behövs utomstående expertis för att utvecklas, ibland kan rätt slags miljö bidra till utveckling. Att utbilda och få utbildning är också ett sätt att utveckla företagsverksamheten.

I denna del hittar du information om utbildnings- och utvecklingstjänster för företag.

 • 1
  EN INNOVATIONSCHECK LANSERADES PÅ HÖSTEN

  En innovationscheck avsedd för mikroföretag och små och medelstora företag infördes på försök år 2016. Checkens målgrupp är särskilt sådana företag som för första gången ansöker om innovationsfinansiering och för första gången tar del av innovationstjänster.

  Läs mer
 • 2
  SÖK TILL TURBIINIS PRESTARTUP PROGRAM

  Drömmer du om att grunda ett företag? Turbiinis Pre-startup Program är avsett för individer, företagare och studerande som söker efter möjlighet att förändra sin idé till verklighet, ett företag, eller få praktisk start-up erfarenhet som medlem av ett team.

  Ansök och kom med!
Business Vantaa