UTBILDNING

Ett sätt att utveckla företagets verksamhet är att utbilda organisationen, dess anställda och ledning. Genom utbildning förbättras de anställdas kompetens och organisationens konkurrenskraft ökar. Ibland gäller utbildningsbehovet hela företaget, ibland är det fråga om enskilda anställdas fortbildning.

Arbets- och näringsbyråns kostnadsfria företagsutbildningar är ett nyttigt och populärt sätt att inleda företagsverksamheten.

De riksomfattande närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centraler) ordnar utbildning för ledning och nyckelpersoner vid små och medelstora företag. Utbildningarna riktar sig framförallt till företag som planerar på att utveckla sin företagsverksamhet. Närmare information om utbildningarna fås hos NTM-centralen i Nyland.

På utbildningsstyrelsens webbsidor finns allmän information om utbildningen i Finland.

Vid Vanda yrkesinstitut Varia kan du studera med inriktning på arbetslivet, på engelska erbjuds utbildning endast inom restaurangbranschen för tillfället.  Varia erbjuder också skräddarsydda utbildningar för företag.  Bekanta dig med utbildningarna vid Varia (på finska och engelska). Skräddarsydda utbildningar för företag erbjuds också vid handelsläroanstalten Mercuria (på finska och engelska)

Yrkeshögskolan Metropolia samt yrkeshögskolan Laurea (på finska och engelska) är båda i nära samarbete med olika företag. Specialanpassade lärdomsprov för företag, praktik och olika samarbeten med företag är till nytta för både studerandena och företagarna.

Bekanta dig också med olika utbildningsstöd på Utbildningsfondens webbsidor.

Training in Vantaa
Training in Vantaa
Training in Vantaa
Business Vantaa