UTVECKLINGSTJÄNSTER FÖR FÖRETAG

Utveckling är ett villkor för företagets framgång. För att kunna utvecklas måste företaget ha en klar helhetsbild över var man står just nu och vart man är på väg. Utomstående experthjälp behövs ibland för att kunna skapa en helhetsbild. Du kan skapa en helhetsbild över ditt företags utvecklingsbehov med hjälp av FöretagsFinlands verktyg för utvecklingskartläggning av företag.

FöretagsVanda ger kunnig information om att starta och utveckla ett företag och rådgivningen är alltid gratis.

I Vanda verkar flera inspirerande utvecklingsmiljöer som kan lämpa sig för just ditt företags tillväxt och utveckling. Vid Turbiinis företagsaccelerator accelereras din företagsidé och startup till framgång (på finska och engelska). Vanda stad deltar också i ett flertal av huvudstadsregionens samarbetsprojekt som erbjuder arbetsmöjligheter också för företag.  Till exempel projektet 6Aika (på finska och engelska) och huvudstadsregionens Smart & Clean –stiftelse (på finska och engelska) erbjuder företag som vill utvecklas och växa konkreta möjligheter att delta.

Också NTM-centralens utvecklingstjänster finns till förfogande för företagare.

Samarbete med studerande är också ett bra sätt att utveckla företagets affärsverksamhet. I Metropolias innovationsprojekt Minno vidareutvecklar yrkeshögskolestuderanden inom respektive bransch din företagsidé (på finska och engelska).

Studerandenas idéer utnyttjas också vid Yrkeshögskolan Laureas företagsaccelerator Spinno (på finska och engelska).

Kamratstöd och annan hjälp för utvecklingsarbetet fås av Företagsmentorerna.

Finansiering?

För att kunna utvecklas behövs ofta också ekonomiskt stöd. Tekes erbjuder innovationsfinansiering till företag.
Team Finland hemsida och servicenumret +358 295 020 510 kommer att ge dig detaljerad information om alla offentliga finansieringstjänster.

business development services
business development services
business development services
business development services

BEKANTA DIG ÄVEN MED DESSA

Horisont 2020

Programmet Horisont 2020 (Horizon 2020) finansierar europeiska forsknings- och innovationsprojekt.

Immaterialrätt i Finland

Bekanta dig med immateriella rättigheter i Finland.

Patenter och varumärken

Patent- och varumärkesärenden sköts behändigt här.

Fair trade i Vanda

Vanda är en Rättvis stad. Följ Vandas Rättvis stad Facebooksida (på finska).

Utnyttja öppen data!

Städerna publicerar en stor mängd öppen data som kan användas helt gratis.

Vi skulle inte vara i det skede vi är nu utan stödet från Turbiini. Vi är jättenöjda med servicen. – Pauli Isoaho, CTO & Co-Founder, Arctic Robotics Oy

Business Vantaa