INTERNATIONELLA MARKNADEN

Det lönar sig att börja planera expandering utomlands med hjälp av FöretagsFinlands råd och tjänster.

Det finns många olika slags program och tjänster som stöd för tillväxt och internationalisering samt olika internationaliseringsprogram. Team Finland har på sina webbsidor sammanställt alla statsfinansierade tjänster för företag som ger sig ut på internationella marknader, allt från rådgivning till finansiering. Nätverket Team Finland Global kartlägger också aktivt försäljningsmöjligheter och marknadsinformation för finska företag som ger sig ut på världsmarknaden. Läs mer om deras söktjänst Market Opportunities.

Nätverket Enterprise Europe Network som koordineras av Finpro erbjuder små och medelstora företag kostnadsfria internationaliseringstjänster. Handelskammarens internationella tjänster erbjuder hjälp gällande med utrikeshandelns olika handlingar samt i exportfrågor i allmänhet (på finska och engelska).

Helsinki Business Hub (HBH) främjar etableringen av utländska företag i huvudstadsregionen och stödjer tillväxten av innovationsbetonade företag.

Via följande aktörer kan du söka lämpliga program inom t.ex. tillväxt och internationalisering.  På Innovationsfinansieringsverket Tekes webbsidor finns ett flertal program inom tillväxt och internationalisering. Team Finland har också separata programtjänster gällande tillväxt och internationalisering (på finska och engelska). Om ditt företag erbjuder produkter eller tjänster för resebranschen, rekommenderar vi att du bekantar dig med Visit Finlands riksomfattande utvecklingsprogram.  Läs mer (på engelska) om t.ex. projektet Stopover Finland.

Bekanta dig också med EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

go global vantaa
go global vantaa
go global vantaa
go global vantaa
Business Vantaa