Samarbete ger mer

Tillsammans bildar vi samarbetsnätverk mellan företag och funktioner inom stadens organisation. Samarbetet bygger på utveckling av större gemensam nytta åt alla genom att dela på information, idéer och utveckling av nya former av samarbete mellan industrier.

Genom att samarbeta kan man hitta nya synvinklar och affärsmöjligheter. Samarbetsnätverket kan hjälpa företag att hitta helt nya samarbetsparter. I bästa fall kan samarbetet skapa helt nya samföretag och projekt över industrigränser.

Spetsklustren i Vanda är Fastighetsverksamhet, Mat & dryck, Luftfrakt, Krävande produktion och Cirkulär ekonomi.

Business Vantaa