Cirkulär ekonomi är ett tema i alla olika klusternätverken som en del av stadens mål för hållbar utveckling och koldioxidutsläppens minskning.

Vi har som avsikt att bygga en företagsby för cirkulär ekonomi i Vanda.

 

Business Vantaa