Målet med klustret för fastighetsverksamhet är att kombinera det bästa kunnandet i Vanda för att skapa en sammanslutning av föregångare inom sektorn i Finland. Vi har fokus på möjligheterna som digitalisering och digitala plattformar erbjuder.

Med hjälp av ny digitalteknologi möjliggörs en betydande förändring i byggande, boende, underhåll och användning av byggnader. Delade resursernas ekonomi kan tillsammans med gemensam och öppen dokumentering minska på kostnader, problem med luftkvaliteten inomhus och koldioxidutsläppen. Med förbättrade processer och flexibilitet för användningens olika former kan vi höja på användningsgraden av byggnader. Klustersamarbetet letar för tillfället efter lämpliga projekt både från privata och den offentliga sektorn. Med samarbete mellan rätta parter kan kunskapen inom byggsektorn också förbättras inom stadens egna organisation.

Vi letar också efter möjligheter att tillsammans utveckla exportmöjligheter genom att omforma produktförsäljning till försäljning av helhetslösningar. Utvecklingsarbetet stöds även av Digisalama-projektet som möjliggör snabba försök inom samarbetet mellan företag och städer.

 

Business Vantaa