Huvudsakliga målet för flygfraktsklustret är att göra Helsingfors-Vanda flygfält till en av världens ledande knutpunkter i flygfrakt. Målet kan nås med hjälp av systematiskt samarbete mellan alla centrala aktörer både inom den privata och offentliga sektorn.

Flygfrakt utgör en viktig del av logistiknätverket som har sin knutpunkt i Vanda. Vanda stad stöder flygfraktsklustret i utvecklandet av samarbete för hållbar och konkurrenskraftig verksamhet. Staden bär rollen av neutral och sammankallande part i klustersamarbetet. Utvecklingen av stadsdelen Aviapolis som en del av flygplatsens ekonomiska område är också viktigt för att nå klustersamarbetets mål.

 

Business Vantaa