Vanda stad har som mål att åstadkomma en betydande ökning av arbetsplatser inom krävande produktionsarbete. För att åstadkomma detta utvecklas innovationssamarbetet mellan små och stora företag.

Under våren 2020 kommer vi att fokusera särskilt på samarbete inom utveckling och nätverksbildande i Vandadalens företagsområde.

Vi bjuder in alla inom produktionssektorn till samarbete för att hitta synergier och skapa nya innovativa idéer som innebär nytta till alla.

Business Vantaa