VÄLJ LÄGE

Vandas läge är enastående med tanke på den spårbundna trafiken och vägtrafiken i Finland. I Vanda finns också Helsingfors-Vanda flygplats, via vilken 90 % av landets flygtrafik går. Dickursby i Vanda är Finlands näst livligaste tågstation genom vilken det går tåg till bl.a. Ryssland. Ringbanan där trafiken inleddes i fjol binder ihop Vandas olika områden allt tätare med varandra. De kollektiva trafikförbindelserna är goda i Vanda och det är lätt att ta sig fram i staden. Läget och tillgängligheten är en av de många goda orsakerna att etablera sig i Vanda.

Vanda erbjuder företag tomter och lokaler som alla ligger invid goda förbindelser.

I denna del presenterar vi Vandas viktigaste företagsområden och handelscentrum och informerar om var ditt företag hittar lokaler eller en tomt för verksamheten.

 • 1
  VANDA – BÄSTA LÄGET!

  Du kan behändigt kontrollera Vandas läge och tillgänglighet enligt distans eller resetid på tillgänglighetskartan.

  Testa
 • 2
  BEKANTA DIG MED FLYGPLATSTADEN AVIAPOLIS

  Ett av Vandas nya områden, Aviapolis, kommer i och med byggandet att växa till en stadsdel med 22 000 invånare under de kommande tio åren.

  Se video
 • 3
  SÖK DIG TILL VECKAL

  Veckal är framtidens näringslivsområde i Vanda med t.o.m. 10 000 arbetsplatser. Området har särskilt planerats för aktörernas behov inom sektorn mindre och medelstora företag. Veckal är beläget invid Ringbanan och i mitten av Ring III.

  Se video
Business Vantaa