Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista

”Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista” on uusi, pääkaupunkiseudun alueella toteutettava yhteishanke, jonka avulla seudulle rakennetaan yhteinen koordinaatiomalli kansainvälisen osaamisen hyödyntämiseksi.

Talent boost -hankkeen tavoite on saattaa kansainvälisten osaajien asiantuntemus nykyistä paremmin yritysten käyttöön. Hankkeessa houkutellaan työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita pk-seudun yrityksiin, tuetaan yritysten kansainvälistymisen valmiuksia, sekä helpotetaan täällä jo olevien kansainvälisten asiantuntijoiden ja heidän perheidensä kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille.

Työmarkkinoille tarvitaan lisää osaajia

Kansainvälisen osaamisen hyödyntämiseksi tarvitaan nykyistä tehokkaampia toimintamalleja, sillä ilman maahanmuuttajien panosta työvoiman määrä ei tule Suomessa riittämään. EVA:n analyysin mukaan vuosittaisen nettomaahanmuuttajien määrän tulisi kaksinkertaistua nykytasosta, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä supistuisi (muuttovoitto vuonna 2018 oli 11 958 henkeä, EVA:n suositus on 34 000 henkeä).

Pula osaavasta työvoimasta koettelee jo yrityksiä, kävi ilmi viime keväänä teetetyissä PK-yritysbarometrissa ja Kauppakamarin jäsenkyselyssä, joissa yli puolet yrityksistä kertoivat osaajapulan olevan entistä suurempi este yritysten kasvulle ja liiketoiminnan kehitykselle. Pula osaavasta työvoimasta vaarantaa jopa kokonaisten kasvualojen kehitystä esimerkiksi ohjelmistoalalla.

Samanaikaisesti meillä on paljon korkeasti koulutettuja, ulkomaalaistaustaisia osaajia, joiden työllistyminen koulutustaan vastaavaan työhön on merkittävästi kantaväestöä hankalampaa ja työsuhteet yleensä määräaikaisia. Esimerkiksi suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee yli 20 000 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, joista vain puolet on töissä Suomessa vuoden kuluttua valmistumisesta ja joka kolmas poistunut maasta, sillä sopivaa työtä ei ole löytynyt tai pysyvämpi asettautuminen Suomeen ei ole ollut muutoin riittävän houkuttelevaa. Miten saisimme tämän osaamisen paremmin työmarkkinoidemme käyttöön, siihen haasteeseen Talent Boost -hankkeessa tartutaan.

Talent boostista tukea osaajien houkutteluun, asettautumiseen ja työllistämiseen

Kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi tehdään monikanavaista markkinointi- ja viestintätyötä, rakennetaan pks-alueelle kattobrändiä ja vahvistetaan Suomen tunnettuutta myös urakohteena, millaisena sitä ei toistaiseksi kansainvälisten osaajien keskuudessa tunneta. Asettautumisen saralla sujuvoitetaan maahantulo- ja asettautumispalveluita, sekä huolehditaan nykyistä paremmin myös kv-osaajan perheen kotoutumisesta ja puolison pääsemisestä työmarkkinoille, millä on ratkaiseva vaikutus täällä jo olevien osaajien jäämiseen Suomeen. Osaajien työllistämiseksi tiivistetään yhteistyötä erityisesti korkeakoulujen ja yritysten välillä, sekä lisätään työnantajien mahdollisuuksia löytää kv-osaajat hyödyntämällä esimerkiksi digitaalisia työkaluja. Lisäksi parannetaan työnantajien neuvontapalveluita kansainvälisissä rekrytoinneissa.

Toimijoiden yhteistyöllä ja monikanavaisella toiminnalla pyrimme rakentamaan pääkaupunkiseudulle kansainvälisiä osaajia ja työnantajia yhdistävän verkoston ja toimintamallin, joka edistää osaajien houkuttelua ja työllistymistä alueelle, sekä yritysten kansainvälistymistä. Seurauksena myös verovaroille ja resursseille saadaan parempaa vastinetta, ja alueemme sekä yritystemme kilpailukyky vahvistuu.

Toimijoina hankkeessa ovat Vantaan lisäksi Helsinki ja Espoo, Helsingin seudun kauppakamari, Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub, Aalto, Hanken, Helsingin yliopisto, Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia. Keskeisiä sidosryhmiä ovat mm. Business Finland, EK, Teknologiateollisuus ja Uudenmaan TE-toimisto. Toiminta-aikaa hankkeella on kevääseen 2021 saakka.

Osallistu ideointiin

Talent Boost -työ on vasta aluillaan, joten pysythän kuulolla tulevista tapahtumista. Jos sinulla heräsi ajatuksia hankkeen sisältöihin liittyen, nyt on myös hyvä hetki vaikuttaa.

Tervetuloa Talent Boostin matkaan!

Voit ottaa yhteyttä:
Lotta Björn, lotta.bjorn (a) vantaa.fi, 043 825 2898

#talentboost #finlandworks

Lähteet:

Myrskylä Pekka & Pyykkönen Topias (2015): Tulevaisuuden tekijät – Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa. EVA analyysi No 42. https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2015/01/Tulevaisuuden-tekij%C3%A4t.pdf

Tilastokeskus: Nettomaahanmuutto selvästi edellisvuotta pienempää vuonna 2018. Julkaistu 17.6.2019. https://www.stat.fi/til/muutl/2018/muutl_2018_2019-06-17_tie_001_fi.html

PK-Yritysbarometri 1/2019, julkaistu 12.2.2019. https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12019-602559

Kauppakamarin suhdannebarometri, julkaistu 31.7.2019. https://www.kauppakamarilehti.fi/index.php/ajankohtaista/uudenmaan-yritysten-suhdannetilanne-on-edelleen-tavanomaista-suotuisampi-samaan-aikaan-pulaa-tyovoimasta-ja-kysynnasta/

CIMO: Faktaa express 1A/2016. Suomessa, töissä, muualla? https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/89972_faktaaexpress1a_2016.pdf

Tapahtumakalenteri
10.12. - 10.12.2019 from 08:00 to 12:00 IHH työnantajaneuvonnan vastaanotto Leijassa TI 10.12.2019 Yrityspalvelukeskus Leija, Elannontie 3, 5 krs (elinkeinopalvelut)
04.12. - 04.12.2019 from 09:00 to 12:00 Business Boostista neuvoja yrityksen rahoitukseen ja kehittämiseen A Grid, Mordor (1. kerroksen pääaula), Otakaari 5 A, 02150 Espoo
29.11. - 29.11.2019 from 12:30 to 17:00 Vastuullisuus näkyväksi, Vantaan Elinkeinopäivä 2019 Scandic Aviacongress, Robert Huberin tie 4, Vantaa
28.11. - 28.11.2019 from 13:00 to 15:30 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA -KOULUTUS YritysVantaa, Elannontie 3, 2. krs
Katso kaikki tapahtumat
Uutiset
13.11.2019 Become a mentor for international talent!
6.11.2019 Pop up neuvontaa työnantajille ulkomaisen työvoiman rekrytointiin
16.10.2019 Kokeiluhankinta auki: tarjoa liikkumisratkaisua matkailijoille Vantaan joulusesonkiin
16.10.2019 Vantaan Osaamiskeskus - apua työvoiman löytämiseen ja rekrytointiin
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa