Toimialaselvitys yritysten kv-rekrytoinneista

Vantaan kaupungin Talent Boost -hanke teetti keväällä 2020 toimialaselvityksen, jossa tutkittiin Vantaan merkittävimpien toimialojen pk-yritysten näkemyksiä ja kokemuksia ulkomaisen henkilöstön rekrytoinnista asiantuntijatehtäviin. Selvityksessä tutkittiin seuraavia toimialoja: kauppa; kuljetus- ja varastointi; teollisuus; hallinto- ja tukipalvelutoiminta; ja rakentaminen. Selvityksellä halusimme tietää:

  • Millaisia keskeisten toimialojen kv-osaamis- ja rekrytointitarpeet ovat?
  • Mille aloille kansainvälisiä osaajia erityisesti tarvitaan ja onko toimialojen toimintatavoissa eroja?
  • Kuinka valmiita yritykset ovat kansainvälisten osaajien rekrytointiin Suomesta tai ulkomailta?
  • Mitkä ovat tekijöitä, jotka vaikeuttavat tai lisäävät kv-rekrytointien onnistumista?  Hyviä vinkkejä jaettavaksi?

Haastattelutulokset osoittivat, että ulkomaisen henkilöstön rekrytointi asiantuntijatehtäviin on vantaalaisissa pk-yrityksissä vielä verrattain vähäistä. Valmius ja tarve ulkomaisen osaajan rekrytointiin on yrityskohtaista toimialakohtaisuuden sijaan.

Epävarmuus omien valmiuksien riittävyydestä (yhteisen kielen ja kokemuksen puute) ja työnteon käytäntöjen järjestämisestä (perehdytys ym.) ovat suurimpia haasteita kv-rekrytoinnin toteutumiselle yrityksissä. Haasteita liittyi myös ulkomaisen työntekijän osaamisen tunnistamiseen, lupa-asioihin, viranomaisasiointiin sekä työnantajan ja Suomen houkuttelevuustekijöihin. Tyypillinen ulkomainen osaaja tutkituissa yrityksissä olikin taustaltaan jo pidempään Suomessa asunut, suomea jonkin verran puhuva, ja tullut yritykseen asiantuntijatehtäviin talon sisällä edeten tai verkostojen kautta.

Yleinen onnistumistarina yrityksissä oli se, että ulkomainen osaaja oli tullut yritykseen sattumalta esimerkiksi työkokeilun tai korkeakouluharjoittelun myötä. Motivaatiota ja osaamista omanneet henkilöt olivat edenneet suorittavista tehtävistä asiantuntijatehtäviin. Sopivan henkilön löydettyään yritykset olivat myös ketterästi ratkoneet esiin tulleita haasteita mm. asettumiseen ja kielitaitoon liittyen. Kielimuureja oli ylitetty tekniikan avulla ja löydetty esimerkiksi toimivia puhelinsovelluksia helpottamaan keskinäistä kommunikointia. Työkielen vaihtaminen englanniksi vain yksittäisessä yksikössäkin oli auttanut yrityksiä löytämään korkean tason osaajia ja laajentanut osaajapoolia. Joustava suhtautuminen kieleen (puhelinsovellusten käyttö ja fingelskaan turvautuminen) yhdisti näitä onnistujia.

Jos haluat lukea selvityksen tuloksista lisää, voit tutustua tiivistelmään tästä: toimialaselvitys-vantaa-tiivistelma

Kansainvälisten osaajien rekrytointiin liittyviä palveluita löydät täältä.

Lisätiedustelut: Lotta Björn, 043 8252898, lotta.bjorn@vantaa.fi

Talent Boost – Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanke on pääkaupunkiseudun yhteishanke, jonka toteuttajina ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsingin seudun kauppakamari, Helsinki Business Hub Oy, Helsinki Marketing Oy, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Hanken Svenska Handelhögskolan, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu. 

Uutiset
20.7.2021 Osaamisen johtaminen ohjaamaan uuden teknologian hyödyntämistä
5.7.2021 SuomiAreena 16.7.2021: Uuden teknologian hyödyntämiseen tarvitaan osaava ammattilainen
28.6.2021 Kaupunkiviljelykokeiluista vauhtia omaan tuotekehittelyyn
23.6.2021 Työntekijävalinnassa ratkaisevat koulutus, kielitaito ja asenne, ei syntyperä
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa