Turbiini 10-Week Spring – Autumn/Syksy 2017

TURBIINI 10-WEEK SPRINT – AUTUMN 2017

Does starting your own company sound compelling?
Now is your chance to build a startup in various ways and fully commit to working it!

Turbiini 19-Week Sprint is aimed at individuals (searching for a team), entrepreneurs and students who are looking for an opportunity to make their ideas happen, turn them into a venture or get exposed to hands-on design, business or developer activities as a team member.

Throughout the intensive Sprint in autumn 2017, you will learn how to apply systematic methods to possibly build a repeatable and scalable business. In addition you will grasp Evidence-Based Entrepreneurship approaches and principles.

FOR INDIVIDUALS AND ENTREPRENEURS: As a participant, you can benefit in the following ways. Firstly, build up a new Sprint Project based on your idea and gather a team around it. Secondly, if you don’t want to take the full ownership, but you want to be part of a core team bringing your expertise into it, you can join an existing team, that already has a business idea.

FOR STUDENTS: As a student, you can benefit in various ways. Firstly, you can earn credits from the Entrepreneurship or Elective course (10 ECT). Secondly, it is possible to write your thesis during the Sprint when you base thesis on a 10-Week Sprint (15 ECT). Lastly, if other aforementioned options have been completed, you can get great work-life experience while building a startup as a founder or team member (15 ECT / 3 months).

The 10-Week Sprint is an accelerator platform of Helsinki Metropolia University of Applied Sciences organised by Turbiini Accelerator and it is meant to serve all students regardless of their university background and any entrepreneurial individual or teams. The 10-Week Sprint takes place in different locations in Helsinki Metropolitan Area.

IMPORTANT DATES
• 10.09.2017 – Application closes
• 18.09.2017 – Sprint starts
• 30.11.2017 – Sprint ends

PROGRAM
• 3 months
• 10 teams
• 8 training days
• 10 1-to-1 meetings

PRELIMINARY TRAINING TOPICS
• Problem-Solution Fit / Product-Market Fit
• Customer Discovery / Interviews
• Intro to Prototyping
• Facebook Ads
• Applying Funding
• Pitching

APPLYING
Tell us some basics about yourself via below link and indicate whether you are a student, individual or entrepreneur looking to make your own idea happen, to join an existing team or build a new team. Finish the application here.

Let us know: 1) describe shortly your business idea 2) what kind of skill-set you can bring into table? What are your skills, knowledge, passion and/or past experiences. or 3) what type of team members you are looking for: the current needs of the your business idea, case or project.

Please note that people will be chosen to the teams based on the team needs and the applicants’ attributes. A maximum of 10 teams will be built. Lastly, be prepared to sign an NDA (non-disclosure agreement) with the team that you want to work with.

If you have any questions about the 10-Week Sprint, please contact Hannes Jesar / Turbiini Accelerator via email: hannes@turbiini.net

TURBIINI 10-WEEK SPRINT – SYKSY 2017

Kiehtooko yrityksen perustaminen?
Nyt sinulla on mahdollisuus rakentaa startup-yritys eri tavoin sekä sitoutua työskentelemään siihen täysillä!

Turbiini 10-Week Sprint on yksilöille (jotka etsivät tiimejä), yrittäjille ja opiskelijoille, jotka etsivät mahdollisuutta muuttaa ideansa todellisuudeksi, yritykseksi tai saada käytännön startup kokemusta tiimin jäsenenä.

Intensiivisen Sprintin kautta, opit soveltamaan systemaattisia metodeja toistettavien ja skaalautuvien liiketoimintamallien rakentamiseen korostaen asiakkaiden ja käyttäjien ymmärtämistä. Tämän lisäksi tulet ymmärtämään ”Evidence-Based Entrepreneurship” periaatteita.

YKSILÖILLE JA YRITTÄJILLE:
Osallistujana, voit hyötyä monin eri tavoin. Ensimmäiseksi, saat mahdollisuuden rakentaa Sprint projektin ideasi pohjalta sekä kerätä tiimin idean ympärille. Toiseksi, jos et halua ottaa täyttä omistajuutta ja vastuuta projektista, voit olla osa ydintiimiä ja tuoda omaa osaamistasi tiimiin, missä liiketoimintaidea on jo valmiina.

OPISKELIJOILLE:
Opiskelijana voit hyötyä seuraavin keinoin. Ensimmäiseksi, voit ansaita opintopisteitä yrittäjyyskurssilla tai valinnaisilla kursseilla (10 op). Toiseksi, 10-Week Sprintissä on mahdollista luoda opinnäytetyö, kun aihe liitetään 10-Week Sprint:iin (15 op). Lopuksi, työharjoittelu on mahdollista toteuttaa, kun on valmis sitoutumaan perustajan tai tiimin jäsenen rooliin. 10-Week Sprint on Metropolia Ammattikorkeakoulun kiihdytysalusta, jonka organisoi Turbiini Yrityskiihdyttämö. Tarkoitus on palvella kaikkia opiskelijoita heidän korkeakoulutaustoistaan huolimatta ja yrittäjähenkisiä yksilöitä ja tiimejä. 10-Week Sprint toteutetaan eri puolilla pääkaupunkiseutua.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT
• 10.09.2017 – Hakuaika loppuu
• 18.09.2017 – Ohjelma alkaa
• 30.11.2017 – Ohjelma loppuu
OHJELMA
• 3 kuukautta
• 10 tiimiä
• 8 koulutuspäivää
• 10 1-to-1 tapaamisia

ALUSTAVAT KOULUTUS PÄIVIEN AIHEET
• Problem-Solution Fit / Product-Market Fit
• Customer Discovery / Interviews
• Intro to Prototyping
• Facebook Ads
• Applying Funding
• Pitching

HAKU
Hakulomaketta täyttäessä, kerro itsestäsi lyhyesti ja valitse vaihtoehdoista tilannettasi parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa (opiskelija, yksilö tai yrittäjä). Täytä hakemus tästä.
Kerro meille myös:
1) kuvaile lyhyesti liiketoimintaideasi.
2) mitä taitoja voit tarjota tiimille / muille? Mitä tietoja ja taitoja sinulla on.
tai
3) minkä tyyppisiä tiimiläisiä etsit: nykyiset tarpeet mitä liiketoimintaideasi tai projektisi tarvitsee.

Muista, että ohjelmaan valitaan henkilöitä heidän ominaisuuksien perusteella ja jotka täyttävät tiimien tarpeet. Lopuksi, ole valmis allekirjoittamaan salassapitosopimus (NDA, non-disclosure agreement) tiimin kanssa, jonka kanssa tulet työskentelemään.
Ota yhteys Hannes Jesar / Turbiini Yrityskiihdyttämö / hannes@turbiini.net sähköpostitse, jos sinulle tulee jotain kysyttävää
ohjelmaan liittyen.

Uutiset
19.10.2021 Get to know our International Talent, Ph.D Anna Lenkewitz-Salminen
19.10.2021 Yrittäjä, älä huoli huomisesta! Vantaalla valmistaudutaan jo tulevaisuuteen
5.10.2021 StartUpCities Málaga Summit 24th of November
1.10.2021 VTT:n blogi: Yhteiskunnan isot haasteet eivät ratkea ilman yhteistyötä
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa