Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelma vuosille 2019–2021

Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelma vuosille 2019–2021 on valmistunut. Se kertoo toimenpiteistä, joilla Vantaan kasvu turvataan ja joilla valtuustokauden strategisia tavoitteita toteutetaan.

Elinvoima- ja vetovoimaohjelman näkökulma on sen nimen mukaisesti elinvoiman vahvistamisessa, eli yritysten toimintaedellytysten tukemisessa ja sitä kautta työpaikkojen lisäämisessä. Monet vetovoimaa edistävistä toimenpiteistä keskittyy lentokentän ympäristöön, Aviapolikseen sekä uusiin tapahtumiin liittyviin avauksiin.

Vantaan vahvuudet nojaavat alueen yleiseen kehitykseen, kaupungin erinomaiseen sijaintiin ja sen hyvään saavutettavuuteen. Työpaikkojen määrä Vantaalla on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana 7,4 prosenttia ja väestön ennustetaan lisääntyvän seuraavien viiden vuoden aikana 1,8 – 2 prosentin vuosivauhdilla. Tämän kasvun uskotaan jatkuvan.

Koulutus, kansainvälisyys ja yrittäjyys elinvoiman pilareina

Yrittäjyyttä tuetaan koulutuksesta alkaen varmistamalla monipuolinen tarjonta, joka vahvistaa vantaalaisten osaamista. Vantaa selvittää mahdollisuudet perustaa lentokentän läheisyyteen ilmailu- ja liikennealaan keskittynyt oppilaitos, työnimeltään Aviapolis akatemia. Yritysmyönteinen ilmapiiri, alueen avainyritykset ja niiden ympärille muodostuneet keskittymät ja yritysklusterit luovat vahvan perustan uudelle kasvulle.

Vantaa on kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki, jossa puhutaan yli 120 kieltä. Asukkaista jo nyt noin 18 prosenttia on vieraskielisiä. Tässä nopeasti kasvavassa joukossa on paljon ihmisiä, joiden osaaminen on arvokasta Vantaalle. Vuonna 2018 Vantaalle perustetuista noin 1 500 yrityksestä 37 prosenttia oli maahanmuuttajataustaisten käynnistämiä ja kansainvälisiä yrityksiä kaupungista löytyy lähes 700.

Vantaa kannustaa yrittäjyyteen järjestämällä nuorille yrittäjyyteen valmistavaa koulutusta. Yrityksien kasvumahdollisuuksia parannetaan klusteripohjaisilla yhteistyöverkostoilla, jotka pyrkivät parantamaan oppilaitosten ja yritysten yhteistoimintaa. Kaupunki haluaa toimia alustana erilaisille uusille ja ennakkoluulottomille palvelukokeiluille. Englantia työkielenä vahvistetaan.

Faktaa työpaikoista
Vuonna 2016 Vantaalla oli 110 784 työpaikkaa.
Vantaalaisissa työpaikoissa lähes 60 % työntekijöistä tulee muualta kuin Vantaalta.
Toimialoista eniten työpaikkoja Vantaalla on tukku- ja vähittäiskaupassa (22 553), kuljetuksessa ja varastoinnissa (16 804) ja teollisuudessa (12 422).

Tapahtumat tunnetuiksi
Vetovoima kertoo siitä, mikä tekee alueesta kiinnostavan ja millaisista tekijöistä rakentuu alueen asukkaiden helppo, sujuva ja onnellinen arki. Kulttuuri, luova-ala ja niihin liittyvät moninaiset palvelut työllistävät ja luovat yrittäjyyttä. Samoin yrittäjyyttä ja elinvoimaa luovat myös kehittyvä tapahtumatuotanto sekä uudet ravintola- ja makuelämyksiin perustuvat hankkeet.

Haluamme Vantaasta aidosti ihmisten näköisen, kansainvälisen ja omaleimaisen kulttuurikaupungin, sanoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Luomme edellytyksiä tapahtumille, joita ei voi kokea missään muualla kuin Vantaalla. Toivotamme tervetulleiksi erikoisemmatkin tapahtumaideat.

Ohjelma-aikana selvitetään mahdollisuus perustaa monipuolinen tapahtuma-alue suurille tapahtumille sekä kulttuuri-, liikunta- ja muuhun aktiivikäyttöön.
Elinvoima- ja vetovoimaohjelma sisältää kaikkiaan 29 konkreettista toimenpidettä, joilla ohjelman tavoitteita toteutetaan.

Toimenpiteet jakaantuvat neljään teemaan:

1) notkea toimintaympäristö,

2) rohkeasti kansainvälinen lentokenttäkaupunki,

3) ennakoivaa osaamista ja

4) tapahtumien ja tarinoiden Vantaa.

Lue lisää täältä.

Elinvoimaohjelma 2019-2021

Elinvoimaohjelmasta järjestetään jatkossa puolivuosittain seminaari, jossa käydään läpi edistyminen ohjelman toimenpiteissä. Ensimmäinen seminaari järjestettiin tiistaina 5.11 valtuustosalissa. Seminaarin esitysmateriaalit löydät alta:

Ennakoivaa osaamista

Notkea toimintaympäristö

Rohkeasti kansainvälinen lentokenttäkapunki

Tapahtumien ja tarinoiden Vantaa

Elinvoimaa Vantaalle 1/5

Elinvoimaa Vantaalle 2/5

Elinvoimaa Vantaalle 3/5

Elinvoimaa Vantaalle 4/5

Elinvoimaa Vantaalle 5/5

Uutiset
19.10.2021 Get to know our International Talent, Ph.D Anna Lenkewitz-Salminen
19.10.2021 Yrittäjä, älä huoli huomisesta! Vantaalla valmistaudutaan jo tulevaisuuteen
5.10.2021 StartUpCities Málaga Summit 24th of November
1.10.2021 VTT:n blogi: Yhteiskunnan isot haasteet eivät ratkea ilman yhteistyötä
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa