Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelma vuosille 2019–2021 on valmistumassa.

Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelma vuosille 2019–2021 on valmistumassa. Se kertoo toimenpiteistä, joilla Vantaan kasvu turvataan ja joilla valtuustokauden strategisia tavoitteita toteutetaan.

Elinvoima- ja vetovoimaohjelman näkökulma on sen nimen mukaisesti elinvoiman vahvistamisessa, eli yritysten toimintaedellytysten tukemisessa ja sitä kautta työpaikkojen lisäämisessä. Monet vetovoimaa edistävistä toimenpiteistä keskittyy lentokentän ympäristöön, Aviapolikseen sekä uusiin tapahtumiin liittyviin avauksiin.


Vantaan vahvuudet nojaavat alueen yleiseen kehitykseen, kaupungin erinomaiseen sijaintiin ja sen hyvään saavutettavuuteen. Työpaikkojen määrä Vantaalla on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana 7,4 prosenttia ja väestön ennustetaan lisääntyvän seuraavien viiden vuoden aikana 1,8 – 2 prosentin vuosivauhdilla. Tämän kasvun uskotaan jatkuvan.

Koulutus, kansainvälisyys ja yrittäjyys elinvoiman pilareina

Yrittäjyyttä tuetaan koulutuksesta alkaen varmistamalla monipuolinen tarjonta, joka vahvistaa vantaalaisten osaamista. Vantaa selvittää mahdollisuudet perustaa lentokentän läheisyyteen ilmailu- ja liikennealaan keskittynyt oppilaitos, työnimeltään Aviapolis akatemia. Yritysmyönteinen ilmapiiri, alueen avainyritykset ja niiden ympärille muodostuneet keskittymät ja yritysklusterit luovat vahvan perustan uudelle kasvulle.


Vantaa on kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki, jossa puhutaan yli 120 kieltä. Asukkaista jo nyt noin 18 prosenttia on vieraskielisiä. Tässä nopeasti kasvavassa joukossa on paljon ihmisiä, joiden osaaminen on arvokasta Vantaalle. Vuonna 2018 Vantaalle perustetuista noin 1 500 yrityksestä 37 prosenttia oli maahanmuuttajataustaisten käynnistämiä ja kansainvälisiä yrityksiä kaupungista löytyy lähes 700.

Vantaa kannustaa yrittäjyyteen järjestämällä nuorille yrittäjyyteen valmistavaa koulutusta. Yrityksien kasvumahdollisuuksia parannetaan klusteripohjaisilla yhteistyöverkostoilla, jotka pyrkivät parantamaan oppilaitosten ja yritysten yhteistoimintaa. Kaupunki haluaa toimia alustana erilaisille uusille ja ennakkoluulottomille palvelukokeiluille. Englantia työkielenä vahvistetaan.

Faktaa työpaikoista
Vuonna 2016 Vantaalla oli 110 784 työpaikkaa.
Vantaalaisissa työpaikoissa lähes 60 % työntekijöistä tulee muualta kuin Vantaalta.
Toimialoista eniten työpaikkoja Vantaalla on tukku- ja vähittäiskaupassa (22 553), kuljetuksessa ja varastoinnissa (16 804) ja teollisuudessa (12 422).


Tapahtumat tunnetuiksi
Vetovoima kertoo siitä, mikä tekee alueesta kiinnostavan ja millaisista tekijöistä rakentuu alueen asukkaiden helppo, sujuva ja onnellinen arki. Kulttuuri, luova-ala ja niihin liittyvät moninaiset palvelut työllistävät ja luovat yrittäjyyttä. Samoin yrittäjyyttä ja elinvoimaa luovat myös kehittyvä tapahtumatuotanto sekä uudet ravintola- ja makuelämyksiin perustuvat hankkeet.

Haluamme Vantaasta aidosti ihmisten näköisen, kansainvälisen ja omaleimaisen kulttuurikaupungin, sanoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Luomme edellytyksiä tapahtumille, joita ei voi kokea missään muualla kuin Vantaalla. Toivotamme tervetulleiksi erikoisemmatkin tapahtumaideat.

Ohjelma-aikana selvitetään mahdollisuus perustaa monipuolinen tapahtuma-alue suurille tapahtumille sekä kulttuuri-, liikunta- ja muuhun aktiivikäyttöön.
Elinvoima- ja vetovoimaohjelma sisältää kaikkiaan 29 konkreettista toimenpidettä, joilla ohjelman tavoitteita toteutetaan.

Toimenpiteet jakaantuvat neljään teemaan:

1) notkea toimintaympäristö,

2) rohkeasti kansainvälinen lentokenttäkaupunki,

3) ennakoivaa osaamista ja

4) tapahtumien ja tarinoiden Vantaa.

https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uutiset/101/0/143350?fbclid=IwAR04uJWw9IpoxAEqTqYxkmWrCdSzpEC1qOgJcrTKi_0EBZoW39phmCZxUiM

Tapahtumakalenteri
25.06. - 25.06.2019 from 08:30 to 10:30 Yrityskehityksen vuoropuhelu Kahvitupa Laurentius, Kirkkotie 47, Vantaa
25.06. - 25.06.2019 from 20:47 to 20:47 HALUATKO KEHITTÄÄ YRITYSTOIMINTAASI? BOOST UP KLINIKKA VANTAALLA TI 25.6.2019 Yrityspalvelukeskus Leija, Elannontie 3, 2. kerros, 01510 Vantaa
18.06. - 18.06.2019 from 08:00 to 11:00 BUSINESS FINLANDIN (ent.TEKES) VASTAANOTTO LEIJASSA TI 18.6.2019 Yrityspalvelukeskus Leija, Elannontie 3, 2. kerros, 01510 Vantaa
18.06. - 18.06.2019 from 08:30 to 10:00 Stopover Guide -kokeilun lanseeraustilaisuus: Näppärästi vantaalaisiin elämyksiin oman aikataulun mukaan! Fazer vierailukeskus, Fazerintie 6, 01230 Vantaa
Katso kaikki tapahtumat
Uutiset
26.6.2019 Aviapoliksen työmatkaliikkumiselle haetaan vaihtoehtoa
18.6.2019 Stopover Guide -palvelu kokeilussa Vantaan kesässä
13.6.2019 Kasvuhakuiset – kaupungit yritysten tukena
24.5.2019 Vantaalla kauppa käy – elinvoima kasvussa
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa