Viisi miljoonaa kasvua tukevaan yhteiskuntavastuuseen

Vantaa on saanut EU:lta neljän miljoonan euron rahoituksen hankkeeseen, jossa tuetaan yritysten kasvua ja kilpailukykyä osaamistasoa nostamalla. Kaupunki kumppaneineen rahoittaa hanketta miljoonalla.

Alhaisen koulutustason työpaikkojen suuri määrä ja heikosti koulutettu työvoima ovat riski paikallistaloudelle ja yritysten kilpailukyvylle. Vantaan tavoitteena on parantaa yritysten kykyjä sekä digitaalimuutokseen että älykkääseen automaatioon mallilla, joka yhdistää yrityksen kasvun ja yhteiskunnallisen vastuun. Yritystä, joka parantaa ilman tutkintoa olevien työntekijöidensä osaamista, tuetaan taloudellisesti.

Malli on räätälöity työvoimavaltaisille ja IT-alan yrityksille, joilla on palveluksessaan tieto-taito –tasoltaan vanhentuneita osaajia. Yhteensä hankkeen kautta syntyy 200 uutta työpaikkaa ja

kaikkiaan 700 henkilöä osallistuu koulutuksiin. EU-tuella katetaan henkilöstön koulutuksesta aiheutuvia kuluja kokeiluun valittaville yrityksille.

”Erityisen iloinen olen siitä, että hankkeen valmisteluun ja toteutukseen ovat sitoutuneet kaikki keskeiset toimijat: korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, yritykset, kauppakamari sekä kaupungin eri toimialat”, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Rahoitus on erittäin kilpailtua, joten voi sanoa Vantaan astuneen eurooppalaisittain innovatiivisten kaupunkien joukkoon.

Vantaan kaupunki koordinoi hanketta, jossa ovat mukana Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoulut, Helsingin seudun kauppakamari, ETLA ja PT. Yrityksistä mukana ovat: ISS, Infocare, Solteq, Vantti ja FinnairCargo. Kukin osallistuja on sitoutunut omaan maksuosuuteen. Kaupungin oma panostus on noin 372 000 euroa, ammattikorkeakoulujen kummankin osuus on noin 217 000 ja yritysten osuus yhteensä 192 000 euroa.

Taustaa

Urban Innovation Action -rahoitus perustuu Euroopan unionin Urban Agendan toteuttamistyöhön, jossa projektien teemat tulevat Urban Agendasta ja rahoitus haetaan suoraan Euroopan komissiolta. Vuosittainen haku 2015-2020, jossa vain kaupungit voivat olla päähakijoina. Projektin kesto voi olla enimmillään kolme vuotta ja budjetti korkeintaan viisi miljoonaa euroa. EAKR-rahoituksen osuus tästä voi olla 80 prosenttia. Valintakriteerit ovat innovatiivisuus, kumppanuus, tulosten mitattavuus ja tulosten siirrettävyys.

Lisätietoja

Elinkeinojohtaja Jose Valanta, p. +35850 5231116

Työllisyyspalveluiden johtaja Timo Saari, p. +35843 8271061

Yhteyspäällikkö Laura Parsama, p. +35850 318162

Uutiset
19.10.2021 Get to know our International Talent, Ph.D Anna Lenkewitz-Salminen
19.10.2021 Yrittäjä, älä huoli huomisesta! Vantaalla valmistaudutaan jo tulevaisuuteen
5.10.2021 StartUpCities Málaga Summit 24th of November
1.10.2021 VTT:n blogi: Yhteiskunnan isot haasteet eivät ratkea ilman yhteistyötä
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa