Yritys – 6 syytä tulla mukaan 6Aika-hankkeisiin


Tiesitkö, että Suomen kuuden suurimman kaupungin alueella asuu 30% koko Suomen väestöstä? Yrityksille tämä tarjoaa merkittävän markkinan ja erinomaisia testiympäristöjä. Nopeasti kasvavalle ja elinvoimaiselle Vantaalle on tärkeätä varmistaa alueella toimivien yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen.

Vantaa on mukana 6Aika-kaupunkistrategiassa. Strategiaa toteutetaan hankkeilla ja yrityksille se tarjoaa monia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta.

 

Liiketoiminnan kasvu tutkimuksen ja tiedon avulla
Yksi keskeinen keino lisätä yritysten liiketoiminnan kasvua on tiivis yhteistyö yritysten, kaupungin ja tutkimusorganisaatioiden välillä. Parempia palveluja ja menetelmiä ei kehitetä vain kaupunkilaisille vaan myös yrityksien käyttöön.

Kasvuhakuisia yrityksiä tuetaan esimerkiksi kiinnittymään niille sopiviin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tukeviin verkostoihin ja palveluihin 6Aika Kasvun ekosysteemit -hankkeessa. Liiketoiminnan kasvua edistetään tutkimuksen ja tiedon avulla.

 

Osaamista ja uusia osaajia
Osaava työvoima on ensiarvoisen tärkeätä. Työelämän murros ja esimerkiksi digitalisaatio ovat vaikuttaneet työn tekemisen tapoihin ja koulutusjärjestelmä ei vielä täysin kykene valmentamaan nuoriakaan digitalisoituvaan työelämään.

Digipore valmentaa vantaalaisten työttömien digiosaamista yritysten osaamistarpeiden näkökulmasta. Hankeen toiminta toteutetaan työpajoina. Löytyisikö sinun yrityksesi uusi motivoitunut osaaja tätä kautta?

 

Aito kokeiluympäristö, jossa kehittää tuotteita ja palveluita
6Aika-hankkeissa yritykset voivat hyödyntää Vantaan tarjoamia kehitys- ja testiympäristöjä esimerkiksi markkinapalautteen keräämiseen uusista palveluista, liiketoimintamallin testaamiseen ja tuotekehitykseen yhteistyössä kaupungin ja asukkaiden kanssa.

Käynnissä oleviin hankkeisiin haetaan jatkuvasti uusia kumppaneita. Pääkaupunkiseudulla kehitetään älykkäitä liikkumisen ratkaisuja matkailijoille ja asukkaille Perille asti -hankkeessa. Vastaavasti CoHeWe -hankkeessa testataan ja kehitetään uusia palveluja, jotka ovat luonteeltaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tai sairauksia ennaltaehkäiseviä palveluja.

 

Koulututusta ja konsultaatiota liiketoiminnan tehostamiseen
Yhteiskehittäminen ja aktiivinen vuoropuhelu ovat 6Aika -hankkeissa keskeistä. Miten esimerkiksi uutta teknologiaa voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa? Roboreel -hankkeen asiantuntijat tarjoavat PK –yritysten vastuuhenkilöille muun muassa mahdollisuuden liiketoiminta-analyysin ja kehittämissuunnitelman tekemiseen.

 

Ilmastomuutokseen vastaavaa yhteistyötä
Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos vaativat toimia meiltä kaikilta. Uusien ratkaisujen käyttöönottoa ja kehitystä ajetaan 6Aika-strategiassa aktiivisesti. Esimerkiksi taloyhtiöissä energiaratkaisujen käyttöönottoa ja vuoropuhelua alan yritysten kanssa edistetään Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa.

 

Yritysalueiden kehittäminen ja uudet energiaratkaisut
Millainen on nykypäivän toimiva ja ympäristöystävällinen yritys- ja työpaikka-alue? Vantaa kehittää yritysalueitaan aktiivisesti ja monipuolisesti. 6Aika-strategia ja hankkeet täydentävät näitä tavoitteita.

Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa edistetään kohdealueeksi valitun Petikko-Variston alueen yrityskiinteistöjen energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä panostamalla esimerkiksi uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja reaaliaikaisen energian kulutuksen seurantaan.

 

Vuosina 2014–2020 toteutettava 6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Vantaa, Helsinki, Espoo, Turku, Tampere ja Oulu toteuttavat 6Aika-kaupunkehittämistä yhteistyössä. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit ja muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio rahoittavat hankkeita. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR).

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mariliinu Ahlström
puh. +358 400 337924
mariliinu.ahlstrom(at)vantaa.fi

Tapahtumakalenteri
28.04. - 28.04.2020 from 08:00 to 11:00 POP UP NEUVONTAA ULKOMAALAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN REKRYTOINTIIN 28.4.2020 Yrityspalvelukeskus Leija, Elannontie 3, 5 krs (elinkeinopalvelut)
21.04. - 21.04.2020 from 11:00 to 15:30 Vantaan Megarekry Viihdekeskus Flamingo, Tasetie 8, Vantaa
05.03. - 05.03.2020 from 12:00 to 15:00 Metropolia Match Recruiting Event - Boost your Business! Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen kampus, Leiritie 1
28.01. - 28.01.2020 from 10:00 to 15:00 Aviapolis Jobs -rekrytointitapahtuma Clarion Hotel Helsinki Airport
Katso kaikki tapahtumat
Uutiset
27.3.2020 Visit Vantaa kerää mahdollisuuksia tukea paikallisia yrityksiä
27.3.2020 Tukea tarjolla vantaalaisille yrityksille
27.3.2020 Kaupunki tukee yrityksiä koronatilanteessa
25.3.2020 BusinessVantaan uutiskirjeet
Katso kaikki uutiset
Business Vantaa